• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony 
 • Facebook :
 • 800px Facebook f logo 2019

 

Projekt „Centrum Mistrzostwa Gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”

I. Realizacja Projektu: od  01-09-2019 r.do29-12-2021r.

II. Wartość projektu:603069,70zł, w tym kwota dofinansowania:542 762,73 zł.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia
i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

III. Beneficjent Projektu: Powiat Koniński z siedzibą w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin.

 IV. Realizator Projektu: Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie, ul. Parkowa 2, 62-571 Stare Miasto.

 V. Cel Projektu: poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do skutecznego wejścia na rynek pracy 70 uczniów (44K i 26M) oraz uzupełnienie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji 6 nauczycieli w okresie do30.09.2021r.

Wsparcie realizowane w Projekcie dotyczy:

 1. Wyposażenie pracowni gastronomicznej i obsługi klienta zgodniez wymaganiami zawartymi w Podstawie Programowej,

2. Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez sfinansowanie nauczycielom:

a) studiów podyplomowych z zakresu:technologia żywienia – 1 nauczyciel, psychodietetyka – 1 nauczyciel,

b) kursów doskonalących dla nauczycieli kształcenia zawodowego z zakresu:systemu HACCAP w gastronomii –4 os.,barista –4 os., barmański–4os., cukierniczy I stopnia – 4 os.

c) staży zawodowych – 4 os.

3. Organizację i sfinansowanie dla 60 uczniów 9 szkoleń (barman i kelner, barista, sommelier, serwis specjalny, carving, dekoracji wyrobów cukierniczych, cukiernik, piekarz, aranżacja stołów z florystykąi 2warsztatów: zaburzenia odżywiania i choroby związane z nieprawidłowym odżywianiem oraz analiza i ocena jakości żywności i żywienia.

4. Utworzenie Punktu Informacji i Kariery,świadczącego doradztwo edukacyjno –zawodowe dla 70 uczniów.

5. Płatne staże zawodowe dla 42 uczniów.

Kierownik Projektu: Anna Matczak – Gaj

Koordynator Projektu: Elżbieta Sell 

 

Załączniki dla uczniów  

Regulamin rekrutacji ucznia.docx

Załącznik nr1 Formularz zgłoszeniado udziału w projekcie dla uczniadocx 

Załącznik nr.2 Formularz. rekrutacyjny dla uczestników projektudoc 

Załącznik nr.3 Deklaracja uczestnictwa w stażu zawodowym.docx 

Załącznik nr.4 Oświadczenie uczestnika projektu.docx 

Załączni nr.5 Rezygnacja z uczestnictwa- uczeń.docx

Załącznik nr.6 Wniosek o zwrot kosztu dojazdu.docx 

Załącznik nr.7 Wzór protokołu rekrutacji uczniów.docx 

Załącznik nr.8 Formy wsparcia.doc

Załącznik nr.9 lista rankingowa uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie.doc 

Załącznik nr.10Lista rezerwowych uczniów zakwalifikowanych do uczesnictwa w projekcie.doc 

 

Regulamin udziału w stażu zawodowym.docx 

Załącznik nr.1 Wniosek o refundację pracodawcy dodatku.docx

Załącznik nr.2 Kryteria  oceny stażu zawodowego (1).docx 

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji- Deklaracja uczestnictwa w stażu zawodowym.docx 

Załącznik nr 3 lista obecności.docx

Załącznik nr,4 Wzór umowy o staż.docx

Załącznik nr.5 Oświadczenie BHP.docx 

Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji_ Wniosek o wzrot kosztu dojazdu.docx 

Metodologia wyliczania BHP_ odzież robocza docx 

Program stażu.docx

Zaświadczenie ukończenia stażu.docx  

 

Załączniki dla nauczycieli  

 

Regulamin rekrutacji nauczycielii.docx 

Załącznik nr.1Regulamin zgłoszeniowy nauczyciel.docx 

Załącznik nr.2 Formularz rekrutacyjny dla uczniów projektu- nauczyciel.doc

Załącznik nr.3 Oświadczenie uczestnika projektu.docx

Załącznik nr.4 Zgoda pracodawcy na udział w studiach podyplomowych, kursach,stażu zawodowym.doc 

Załącznik nr.5 Rezygnacja z uczesnictwa- nauczyciel.docx

 

1_Regulamin udziału w stażach- nauczyciele.docx

2_Załącznik nr.1 Wzór umowy o staż dla nauczycieli.docx

3Załącznik nr 2 Lista obecności.docx 

4_Załącznik nr.3 Deklaracja uczestnictwa stażu zawodowym.docx 

5_Załącznik nr.4 Wniosek o zerot kosztu dojazdudocx

6_Załącznik nr 5 Zaświadczenie ukończenia stażu.docx 

 

 

Zapytania Ofertowe 

 

Informacja o udzieleniu zamówienia.pdf 

Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów uczestniczących w projekcie pn Centrum Mistrzostwa.Gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonmiczno- Usługowych w Żychlinie" .pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 

Informacja z otwarcia ofert.pdf 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne.pdf 

Załącznik nr.1 do Formularza oferty- wyklczenie z postępowania.pdf 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia- formularz oferty.pdf 

Zaklinacz nr.1 do Formularza oferty_wykluczenie z postępowaniadoc

Załącznik nr.1 do ogłoszenia_ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf 

Załącznik nr 2 do Formularza oferty- grupa kapitałowa.doc 

Załącznik nr.2 do Formularza oferty- grupa kapitałowa.pdf 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia_Formularz ofertydoc

Załącznik nr.3.do Formularza oferty_posiadanie uprawnieńdoc 

Zaklinacz nr.3 Formularz oferty_posiadanie uprawnień.pdf

Załącznik nr.3. do ogłoszenia wzór umowy pdf

Załącznik nr.4 do ogłoszenia_wzór pełnomocnictwa.doc 

Załącznik nr4 do ogłoszenia wzór pełnomocnictwa.pdf

Załącznik nr.5 doFormularza oferty_zaleganie wobec ZSU I US.docx

Załącznik nr 5 do Formularza oferty_zalegania wobec ZSU i US.pdf 

Załącznik nr.6 do Formularza oferty_ wykaz usług.doc

Załącznik nr.6 do Formularza oferty_wykaz usług.pdf  

Załącznik nr.7 do Formularza oferty_wykaz osób.docx 

Załącznik nr.7 do Formularza oferty_wykaz osób.pdf

 

Harmonogram wsparcia

w ramach projektu „Centrum Mistrzostwa Gastronomicznego

w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie”

 

 

Harmonogram wsparcia dla uczniów – kursy  2020/2021 

 

LP.

NAZWA KURSU

TERMIN REALIZACJI

LICZBA UCZESTNIKÓW

1

Barman/kelner

13.02. -07.03.2021 r.

14

2

 

Barista

27.02 – 28.02.2021 r.

23.10.- 24.10.2021

14

14

3

Cukierniczy

30.02 -31.02.2021 r.

14

4

Sommelier

23.01. – 24.01.2021 r.

14

5

Aranżacja stołów

 

21.06 -22.06.2021

14

6

Dekorowanie wyrobów cukierniczych

05.02. -07.02.2021 r.

06.11. – 07.11. 2021

15

14

7

Serwis specjalny

14.05. -15.05.2021

14

8

Carving

14.05. -15.05.2021

14

9

Kucharz

12.03. - 28.03.2021

10

 

 
 

 

Harmonogram  DORADCY ZAWODOWEGO 2021 ROK

Urszula Jędrzejewska –Kamińska

DATA

 

GODZINA

LICZBA GODZIN

Marzec

03.03.2021 r.

8.00 – 8.45

14.45 – 16.15

3

04.03.2021 r.

14.45 – 15.30

15.45 – 16.30

2

05.03.2021 r.

13.10 – 13.55

1

10.03.2021 r.

14.45 – 16.15

2

11.03.2021 r.

14.45 -15.30

15.45 – 16.30

2

12.03.2021 r.

13.10 – 13.55

1

17.03.2021 r.

14.45- 16.15

2

18.03.2021 r.

14.45 -15.30

15.45 – 16.30

2

19.03.2021 r.

13.10 -13.55

1

kwiecień

07.04.2021 r.

14.45 – 16.15

2

08.04.2021 r.

14.45 -15.30

15.45 – 16.30

2

09.04.2021 r.

13.10 – 13.55

1

14.04.2021 r.

14.45- 16.15

2

15.04.2021 r.

14.45 -15.30

15.45 – 16.30

2

16.04.2021 r.

13.10 -13.55

1

21.04.2021 r.

14.45- 16.15

2

22.04.2021 r.

14.45- 16.15

2

Magdalena Baranek

 

DATA

 

 

GODZINA

 

LICZBA GODZIN

Marzec

11.03.2021 r.

15.00 – 16.30

2

12.03.2021 r.

15.00 – 16.30

2

18.03.2021 r.

15.00 – 15.45

1

19.03.2021 r.

15.00 – 15.45

1

25.03.2021

15.00 – 15.45

1

26.03.2021 r.

15.00 – 15.45

1

kwiecień

08.04.2021 r.

15.00 – 15.45

1

09.04.2021 r.

15.00 – 16.30

2

     

 

Magdalena Baranek

 

DATA

 

 

GODZINA

 

LICZBA GODZIN

styczeń

20.01.2021 r.

15.00 – 15.45

1

22.01.2021 r.

15.00 – 15.45

1

26.01.2021 r.

15.00 – 15.45

1

29.01.2021 r.

15.00 – 15.45

1

luty

04.02.2021 r.

15.00 – 15.45

1

05.02.2021 r.

15.00 – 15.45

1

11.02.2021 r.

15.00 – 15.45

1

12.02.2021 r.

15.00 – 15.45

1

18.02.2021 r.

15.00 – 15.45

1

19.02.2021 r.

15.00 – 15.45

1

25.02.2021 r.

15.00 – 15.45

1

26.02.2021 r.

15.00 – 15.45

1

 

Urszula Jędrzejewska- Kamińska

 

DATA

 

 

GODZINA

 

LICZBA GODZIN

styczeń

 

20.01.2021 r.

13.10 – 14.10

2

22.01.2021 r.

13.10-13.55; 14.00- 14.45;

15.35- 16.20

3

27.01.2021

13.10-13.55; 15.00- 15.45

2

29.01.2021

13.10-13.55; 13.55- 14.40;

14.40- 15.25

3

 

luty

 

3.02.2021

13.10-1355; 15.00- 15.45

2

5.02.2021

13.10-1355; 15.00- 15.45

2

10.02.2021

13.10-1355; 15.00- 15.45

2

12.02.2021

13.10-1355; 15.00- 15.45

2

17.02.2021

13.10-1355; 15.00- 15.45

2

19.02.2021

13.10-1355; 15.00- 15.45

2

 

Harmonogram  DORADCY ZAWODOWEGO MIESIĄC: grudzień 2020 ROK

          Magdalena Baranek 

 

DATA

GODZINA

LICZBA GODZIN

03.12.2020

15.00 – 15.44

1

04.12.2020

15.00 – 15.44

1

07.12.2020

15.00 – 15.44

1

09.12.2020

15.00 – 15.44

1

10.12.2020

15.00 – 15.44

1

 

          Urszula Jędrzejewska- Kamińska

DATA

GODZINA

LICZBA GODZIN

03.12.2020

15.00 – 16.30

2

04.12.2020

14.00 – 15.30

2

10.12.2020

15.00 – 16.30

2

11.12.2020

14.00 – 15.30

2

17.12.2020

15.00 – 16.30

2

 

Harmonogram DORADCY ZAWODOWEGOMIESIĄC: listopad 2020 ROK

           Magdalena Baranek

 

 

DATA

GODZINA

LICZBA GODZIN

02.11.2020

15.00 – 15.45

1

05.11.2020

15.00 – 15.45

1

06.11.2020

15.00 – 15.45

1

09.11.2020

15.00 – 15.45

1

12.11,.020

15.00 – 15.45

1

13.11.020

15.00 – 15.45

1

16.11.2020

15.00 – 15.45

1

19.11.2020

15.00 – 15.45

1

20.11.2020

15.00 – 15.45

1

26.11.2020

15.00 – 15.45

1

27.11.2020

15.00 – 15.45

1

          Urszula Jędrzejewska- Kamińska

DATA

GODZINA

LICZBA GODZIN

05.11.2020

15.00-15.45; 15.45- 16.30

2

06.11.2020

14.00- 14.45; 14.45- 15.30

2

12.11.2020

15.00-15.45; 15.45- 16.30

2

13.11.2020

14.00- 14.45; 14.45- 15.30

2

19.11.2020

15.00-15.45; 15.45- 16.30

2

20.11.2020

14.00- 14.45; 14.45- 15.30

2

Harmonogram  DORADCY ZAWODOWEGO MIESIĄC: wrzesień 2020 ROK

Magdalena Baranek

 

DATA

 

 

GODZINA

 

LICZBA GODZIN

07.09.2020

15.00 – 16.30

2

14.09.2020

15.00 – 15.45

1

17.09.2020

15.00 – 15.45

1

21.09.2020

15.00 – 15.45

1

     

 

Urszula Jędrzejewska- Kamińska

 

DATA

 

 

GODZINA

 

LICZBA GODZIN

9.09.2020

8.00- 8.45

1

10.09.2020

15.00- 15.45

1

11.09.2020

15.00- 15.45

1

16.09.2020

8.00- 8.45

14.10- 14.55

2

17.09.2020

15.00- 15.45

1

18.09.2020

15.00- 15.45

1

23.09.2020

8.00- 8.45

1

24.09.2020

15.00- 15.45

1

25.09.2020

15.00- 15.45

1

 

 

Harmonogram  DORADCY ZAWODOWEGO MIESIĄC: październik 2020 ROK 

 

Magdalena Baranek 

 

DATA

 

 

GODZINA

 

LICZBA GODZIN

01.10.2020

15.00 – 15.45

1

02.10.2020

15.00 -16.30

2

05.10.2020

15.00 – 15.45

1

08.10.2020

15.00 – 15.45

1

09.10.2020

15.00 – 15.45

1

19.10.2020

15.00 – 15.45

1

22.10.2020

15.00 – 15.45

1

23.10.2020

15.00 – 15.45

1

26.10.2020

15.00 – 15.45

1

29.10.2020

15.00 – 15.45

1

 

Urszula Jędrzejewska- Kamińska

 

DATA

 

 

GODZINA

 

LICZBA GODZIN

01.10.2020

15.00-15.45; 15.45- 16.30

2

02.10.2020

14.00- 14.45; 14.45- 15.30

2

08.10.2020

15.00-15.45; 15.45- 16.30

2

09.10.2020

14.00- 14.45; 14.45- 15.30

2

15.10.2020

15.00-15.45; 15.45- 16.30

2

16.10.2020

14.00- 14.45; 14.45- 15.30

2

22.10.2020

15.00-15.45; 15.45- 16.30

2

             1 edycja  -2019/2020                 

 


Nazwa i adres szkoły


Nazwa rodzaju wsparcia


Data


Godziny wsparcia

 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im .F. Chopina w Żychlinie

 

Żychlin, ul.Parkowa2

62-571 Stare Miasto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im .F. Chopina w Żychlinie

 

Żychlin, ul.Parkowa2

62-571 Stare Miasto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im .F. Chopina w Żychlinie

 

Żychlin, ul.Parkowa2

62-571 Stare Miasto

Kinga Łajdecka –

Studia podyplomowe

z technologii żywienia

Wyższa Szkoła Handlu i Usług

w Poznaniu

26.10.2019

8.45 – 15.55

27.10.2019

8.45 – 15.55

16.11.2019

8.00 – 14.40

17.11.2019

8.00 – 16.40

23.11.2019

11.30 – 16.40

24.11.2019

8.45. – 14.40

7.12.2019

8.45 – 15.55

8.12.2019

8.45 – 15.55

14.12.2019

8.00 – 12.15

15.12.2019

8.00 – 14.40

18.01.2020

8.00 – 14.40

19.01.2020

8.00 – 15.55

25.01.2020

8.45 – 15.55

26.01.2020

8.45 – 15.55

15.02.2020

8.45-14.40

16.02.2020

8.45-14.40

22.02.2020

8.00-15.55

23.02.2020

8.45-15.55

07.03.2020

8.00-15.55

08.03.2020

8.45-14.40

21.03.2020

8.45-14.40

Zajęcia on-line

22.03.2020

8.45-14.40

Zajęcia on-line

29.03.2020

8.45-15.55

Zajęcia on-line

18.04.2020

8.45-14.40

Zajęcia on-line

25.04.2020

8.45-14.40

Zajęcia on-line

26.04.2020

8.45-14.40

Zajęcia on-line

16.05.2020

8.00-14.40

17.05.2020

8.45-15.55

24.05.2020

8.45-14.40

06.06.2020

8.45-12.15

07.06.2020

8.45-12.15

13.06.2020

8.45-14.40

14.06.2020

8.45-12.15

     

 

Doradztwo zawodowe

p. Magdalena Baranek

3.10.2019

15.00 – 15.45

4.10.2019

14.30 – 16.00

7.10.2019

15.00 – 16.30

15.10.2019

15.00 – 16.30

18.10.2019

14.30 – 15.15

21.10.2019

15.00 – 15.45

25.10.2019

15.00 – 16.30

28.10.2019

15.00 – 15.45

4.11.2019

15.00 -16.30

7.11.2019

15.00 – 16.30

15.11.2019

15.00 – 16.30

18.11.2019

15.00 – 16.30

21.11.2019

15.00 – 15.45

25.11.2019

15.00 – 16.30

2.12.2019

15.00 – 16.30

9.12.2019

15.00 – 16.30

16.12.2019

15.00 – 15.45

02.01.2020

15.00 – 16.30

07.01.2020

14.00- 15.30

09.01.2020

15.00 – 15.45

13.01.2020

15.00 – 16.30

16.01.2020

15,00-15,45

17.01.2020

14.30 – 15.15

20.01.2020

15.00 – 15.45

21.01.2020

15.00 – 15.45

10.02.2020

15.00 -16.30

13.02.2020

15.00 – 15.45

14.02.2020

14.30 – 16.00

17.02.2020

15.00 – 15.45

20.02.2020

15.00 – 15.45

21.02.2020

14.30 -15.15

24.02.2020

15.00 – 16.30

27.02.2020

15.00 – 15.45

28.02.2020

14.30 – 15.15

09.03.2020

15.00 – 16.30

17.04.2020

15.00 – 15.45

20.04.2020

15.00 – 15.45

27.04.2020

15.00 – 15.45

30.04.2020

16.00 – 18.15 warsztaty

14.05.2020

16.00 – 18.15

warsztaty

21.05.2020

16.00 – 18.15 warsztaty

5.06.2020

16.00 – 18.15 warsztaty

10.06.2020

16.00 – 18.15 warsztaty

     

 

Doradztwo zawodowe p. Urszula Jędrzejewska-Kamińska

16.10.2019

14.15-  16.30

17.10.2019

14.15-15.45

23.10.2019

14.15- 15.45

6.11.2019

14.00- 16.15

7.11.2019

14.05-  16.20

8.11.2019

13.10- 15.25

14.11.2019

14.05- 14.50

15.11.2019

13.10- 15.25

21.11.2019

14.05 – 15.35

22.11.2019

13.10 – 14.40

28.11.2019

14.05 – 15.35

29.11.2019

13.10 – 14.40

3.12.2019

14.15 – 15.45

5.12.2019

14.15 – 16.30

6.12.2019

14.15 – 16.30

12.12.2019

14.15 – 16.30

13.12.2019

14.15 – 16.30

19.12.2019

14.15 – 16.30

9.01.2020

14.15-16.30

13.01.2020

14.00- 15.30

14.01.2020

15.00- 16.30

16.01.2020

14.15- 15.45

20.01.2020

14.15-  15.45

24.01.2020

13.10- 13.55

12.02.2020

14.00 – 16.15

13.02.2020

14.00 -16.15

19.02.2020

14.00 – 16.15

20.02.2020

14.00 – 16.15

26.02.2020

14.00 – 16.15

27.02.2020

14.00 – 16.15

02.03.2020

08.00 – 08.45

04.03.2020

08.00 – 08.45

05.03.2020

14.00 – 16.15

warsztaty

10.03.2020

14.00 – 16.15

11.03.2020

14.00 – 16.15

warsztaty

1.04.2020

14.00 – 16.15

2.04.2020

14.45 – 16.15

3.04.2020

14.00 – 15.30

6.04.2020

14.00 – 16.15

7.04.2020

14.00 – 16.15

8.04.2020

15.30 – 17.45

15.04.2020

14.00 – 16.15

16.04.2020

14.00 – 16.15

20.04.2020

14.00 – 16.15

21.04.2020

14.00- 15.30

23.04.2020

14.00 – 16.15

6.05.2020

15.00 – 17.15 warsztaty

7.05.2020

14.00 – 16.15 warsztaty

8.05.2020

13.10 – 15.25

13.05.2020

15.00 – 17.15

warsztaty

14.05.2020

15.00 16.15 warsztaty

15.06.2020

13.10 – 14.40

19.05.2020

14.00 – 15.30

20.05.2020

15.00 – 17.15

warsztaty

21.05.2020

14.00 – 16.15 warsztaty

22.05.2020

13.10 – 14.40

25.05.2020

14.00 – 16.15 warsztaty

26.05.2020

14.00 – 16.15 warsztaty

   

 

Kursy dla nauczycieli

Kurs HACCAP w gastronomii

4. 11.2019 r.

14.00- 20.00

5.11.2019 r.

14.00- 20.00

Kurs barista

Od 29.05. do 07.06.2020 r.

 

Kurs barmański

Od 08.06. do  14.06.2020 r.

 

Kurs cukierniczy

   

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im .F. Chopina w Żychlinie

 

Żychlin, ul.Parkowa2

 62-571 Stare Miasto

 

Monika Izydorczyk

Studia podyplomowe

z psychodietetyki

Uniwersytet Przyrodniczy

we Wrocławiu

07.03.2020 r.

09.00 -15.15

08.03.2020 r.

09.00 – 16.00

04.04.2020 r.

09.00 – 16.15

05.04.2020 r.

09.00 – 16.15

18.04.2020 r.

09.00 – 16.15

19.04.2020 r.

09.00 – 16.15

09.05.2020r.

09.00 – 16.15

        10.05.2020r.

09.00 – 16.15

        23.05.2020r

09.00 – 16.15

       24.05.2020r

09.00 – 16.15

       20.06.2020r.

09.00 – 16.15

21.06.2020r.

09.00 – 16.15

Kursy dla uczniów realizowane w nowych pracowniach Centrum Gastronomicznym

 

 

Lp.

Nazwa kursu

Termin realizacji

Liczba uczestników

1.

Barman/kelner

01.06. – 25.06.2020 r.

14

2.

Barista

04.06. – 05.06.2020 r.

14

3.

Cukierniczy

13.06. – 14.06.2020 r.

14

4.

Sommelier

18.06.  – 19.06.2020 r.

14

5.

Aranżacja stołów

20.06. – 21.06.2020 r.

14

6.

Dekorowanie wyrobów cukierniczych

3, 4, 5. 07.2020

15

7.

Serwis specjalny

31.11. – 01.12.2020 r.

14

8.

Carving

31.11. – 01.12.2020 r.

14

9.

Kucharz

 18-27.09.2020

 10

 

Podsumowanie  projektu „Centrum mistrzostwa gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”

facebook

youtube

instagram
274225865 4983986018324116 7077637840486135471 n