• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony 
 • Facebook :
 • 800px Facebook f logo 2019

W projekcie „Centrum mistrzostwa gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie” wzięło udział 121 uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych, hotelarstwa oraz 13 nauczycieli. Efektem realizowanego od 2019 roku projektu jest nowoczesne centrum gastronomiczne w którym uczniowie doskonalili swoje umiejętności zawodowe na licznych kursach oraz prowadzone są zajęcia dydaktyczne. Każdy uczeń mógł skorzystać w projekcie z czterech kursów, dwóch warsztatów, stażu zawodowego  oraz doradztwa zawodowego.  Zorganizowane zostały i przeprowadzone kursy dla uczniów: barman/kelner, barista, sommelier, serwis specjalny, kucharz, cukierniczy, dekoracji wyrobów cukierniczych, carving oraz aranżacji stołów z florystyką.  Kursy prowadzone były na bardzo wysokim poziomie i uczniowie mogli doskonalić swoje umiejętności lub zdobywać nowe pod okiem instruktorów w nowocześnie wyposażonej pracowni gastronomicznej i obsługi gościa.  Wszystkie kursy były darmowe dla młodzieży, dzięki czemu mogli brać w nich udział uczniowie z rodzin o różnych możliwościach finansowych. Młodzież wzięła również udział  w warsztatach „Zaburzenia odżywiania i chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem” oraz „ Analiza i ocena jakości żywności i żywienia, technika i technologia produkcji potraw”.  W trakcie realizowanego projektu uczniowie odbywali płatne staże zawodowe. 42 uczniów podjęło pracę w zakładach gastronomicznych, co pozwoliło przygotować  ich do mobilnego i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. 150 godzinny staż dla uczniów był płatny i wynosił 1500,00 zł. Nasza młodzież w trakcie praktyk poszerzała swoją  wiedzę,  umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne. Aby przygotować uczniów do wejście na rynek pracy uczniowie objęci zostali również wsparciem z doradztwa zawodowego. Rozwój kompetencji personalnych i społecznych jest niezbędny do zdobywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. To zdobyte doświadczenie  będą mogli wykorzystać w swojej karierze zawodowej. Projekt umożliwił również podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego. Dwóch nauczycieli podjęło studia podyplomowe z zakresu: technologia żywienia oraz psychodietetyka. Zostały przeprowadzone dla nauczycieli kursy doskonalące z zakresu: systemu HACCAP w gastronomii, baristy, barmana, sommeliera i cukiernictwa. 4 nauczycieli doskonaliło również swoje umiejętności zawodowe na stażach w zakładach gastronomicznych.

            Realizując kolejny już projekt z profilu gastronomicznego Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie  stał się nowoczesną placówką oświatową z bogatą bazą dydaktyczną oraz wykształconą kadrą pedagogiczną. Dzięki temu uczniowie ZSEU osiągają sukcesy na licznych konkursach zawodowych, olimpiadach branżowych oraz podczas zdawania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Uczniowie są chętnie przyjmowani na staże i praktyki przez pracodawców, zarówno w regionie, jak i w całej Polsce.

Elżbieta Sell – koordynator projektu

 

 

facebook

youtube

instagram
274225865 4983986018324116 7077637840486135471 n