• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • ikona resetu interlinii
  • ikona większej interlinii+
  • Kontrast:
  • ikona włączania kontrastu
  • ikona wyłączania kontrastu
  • Mapa strony:
  • ikona mapa strony

Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

przewodniczący:               Anna Romecka    

z-ca przewodniczący:      

sekretarz:                


 

         

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020

opłata na Radę Rodziców wynosi 45 zł za cały rok.

                                                            

W przypadku uczęszczania rodzeństwa do szkoły, składkę płaci tylko jedna osoba, termin  do końca I semestru.

Jest również możliwość wpłaty bezpośrednio na konto.

Wpłaty prosimy dokonywać na następujący numer rachunku bankowego:

Konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ekonomiczno- Usługowych w Żychlinie

Parkowa 2, 62-571 Stare Miasto

Bank Spółdzielczy w Koninie

Nr konta: 16 8530 0000 0012 6999 2000 0001

( w tytule należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę)

 

facebook

youtube