• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • ikona resetu interlinii
  • ikona większej interlinii+
  • Kontrast:
  • ikona włączania kontrastu
  • ikona wyłączania kontrastu
  • Mapa strony:
  • ikona mapa strony

Zawiera następujące informacje:

• Podstawowe informacje o Szkole
• Cele i zadania Szkoły
• Organy Szkoły
• Organizacja Szkoły
• Nauczyciele, inni pracownicy Szkoły oraz rodzice
• Uczniowie Szkoły
• Sztandar i ceremoniał szkolny

• System oceniania
• Postanowienia końcowe

STATUT LICEUM 2019

STATUT TECHNIKUM 2019

STATUT SZKOŁY BRANŻOWEJ 2019 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNY 2021-2022 

 

Program wychowawczy przedstawia zadania i cele wychowawcze szkoły oraz opis działań wychowawczych prowadzonych przez wszystkich nauczycieli.

REGULAMIN-INTERNATU-ZSE_1.docx

Regulamin określa szczegółowe zasady działalności internatu. Został opracowany i przyjęty do realizacji przez przedstawicieli Zarządu Młodzieżowej Rady Internatu, Kierownika Internatu, Radę Wychowawców Internatu Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie dnia 11.01.2018 r.

facebook

youtube