• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony 
 • Facebook :
 • 800px Facebook f logo 2019

 

Ośmoklasisto czekamy na Ciebie   

 DOKUMENTY 

BRAK NABORU ELEKTRONICZNEGO !!!

Poniższe dokumenty należy pobrać,wypełnić i dostarczyć

za pomocą jednego z wymienionych sposobów:

 •  pocztą elektroniczną (skan dokumentów lub zdjęcie) na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wysłać pocztą tradycyjną (wskazany list polecony) na adres szkoły:

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych   Żychlin, ul. Parkowa 2  62-571 Stare Miasto

 • osobiście do sekretariatu szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:00

Uwaga: Jeśli nie możesz pobrać dokumentów – zmień przeglądarkę!!! 

Podanie_rekrutacja_24.docx

Kwestionariusz_osobowy_kandydata_24.docx

Podanie_Internat_24docx

Podanie_KKZ_23.doc (Szkoły dla dorosłych) 

 

 

 KIERUNKI KSZTAŁCENIA 

 

PREZENTACJA(kliknij tutaj)

zseu2021

  

4 – letnie Liceum Ogólnokształcące (po szkole podstawowej)

5 – letnie Technika (po szkole podstawowej) w zawodach:

Szkoła Branżowa 

Szkoły dla dorosłych

-Liceum Ogólnokształcące

Proponowane przedmioty  w zakresie rozszerzonym:

- geografia/biologia

- WOS

 - język angielski

technik spedytor   

technik żywienia i usług gastronomicznych

- technik hotelarstwa

- technik agrobiznesu

- technik  reklamy

- technik ekonomista

- technik leśnik 

        

 I stopnia

- magazynier logistyk

- kucharz

- rolnik

- pracownik pomocniczy gastronomii

- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

- kierowca-mechanik  - NOWOŚĆ !!! 

 

Kwalifikacyjne  kursy   w   zawodach:

- rolnik (ROL.04) 

- technik agrobiznesu (ROL.04 i ROL.05)

- kucharz (HGT.02) 

Szkoła Policealna : 

- technik rachunkowości (EKA.07 i EKA.05) 

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

Szkoła Branżowa II stopnia

- technik żywienia   i usług gastronomicznych

 

FILM PROMOCYJNY 

 

WIRTUALNY SPACER  

202535111113191379

 

 TERMINY 

 

Etapy rekrutacji dla kandydatów do szkół średnich 2024/2025

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Złożenie wniosku wraz  dokumentami, w tym zmiana wniosku, o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej

od 20 maja 2024 r.  do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15:00

Odbiór od dyrektora technikum i branżowej szkoły I stopnia skierowania na badania lekarskie

od 20 maja 2024 r.  do 12 lipca 2024 r.

Uzyskanie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 17 lipca 2024 r. do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ośmioklasisty.Możliwość dokonania zmiany wcześniej złożonego wniosku, z uwagi na zmianę szkół lub oddziałów albo możliwość złożenia nowego wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.

od 21 czerwca 2024 r.   do 05 lipca 2024 r. do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

11  lipca 2024 r.  godz. 12:00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 11 lipca 2024 r. do 17 lipca 2024 r. do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

18 lipca 2024 r. – do godz. 12:00

Rekrutacja uzupełniająca

od 18 lipca 2024 r. do 08 sierpnia 2024 r.   do godz. 12:00

 

 

 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

facebook

youtube

instagram
274225865 4983986018324116 7077637840486135471 n