• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony 
 • Facebook :
 • 800px Facebook f logo 2019

ZARZĄDZENIE NR 6a/2018

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych

Fryderyka Chopina w Żychlinie

z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie wprowadzenia Procedury
bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony danych osobowych

Na podstawie  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), co następuje:

 1. Wprowadzam  Procedury bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony danych osobowych, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 2. Zgodnie z zaleceniami GIODO opublikowanymi na stronie:

https://www.giodo.gov.pl/pl/222/9606 dokumenty Polityki bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony danych osobowych należy traktować jako dokumenty wewnętrzne udostępniane jedynie ograniczonemu kręgowi osób np. tylko tym osobom, którym są niezbędne w związku z powierzonymi im zadaniami.

Osoby, które dysponują wiedzą dotyczącą zasobów zabezpieczenia danych, są zobowiązane te informacje zachować w tajemnicy – zgodnie z art. 39 ust.2 ustawy o ochronie danych osobowych, a te informacje znajdują się w dokumentach. Wszyscy pracownicy Zespołu Szkół Ekonomiczno- Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie winni zapoznać się z  Procedurami  Bezpieczeństwa Informacji, co potwierdzają podpisem na złożonych oświadczeniach.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

facebook

youtube

instagram
274225865 4983986018324116 7077637840486135471 n