• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony

U 6 Copy 247x300U 7 Copy 300x300 

 

4 – letnie Liceum Ogólnokształcące (po szkole podstawowej)

Proponowane przedmioty  w zakresie rozszerzonym:

 • geografia

 • biologia

 • WOS

 • języki obce

Współczesna nazwa liceum pochodzi od łacińskiej formy nazwy starożytnej szkoły a mianowicie słowa „licaeum”.

Liceum to obecnie jeden z typów szkół ponadgimnazjalnych przeznaczony dla uczniów, którzy mają zamiar przystąpić do egzaminu maturalnego oraz kontynuować naukę w szkole policealnej, bądź też na studiach.

Zapewnia dobre przygotowanie ogólne, umożliwiające:

 • zdanie egzaminu maturalnego,

 • kontynuowanie nauki w szkole wyższej.

Nauka w liceum trwa trzy lata, po której otrzymuje się świadectwo ukończenia szkoły oraz, po zdaniu egzaminu maturalnego, świadectwo dojrzałości. 

facebook

youtube