• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony

5 – letnie Technikum (po szkole podstawowej)

Kształcenie odbywać się będzie  w Technikum  i obejmuje 2 kwalifikacje:

 • Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych
 • Użytkowanie zasobów leśnych

Po zdaniu tych dwóch kwalifikacji – w terminie wyznaczonym przez szkołę uczeń otrzymuje tytuł technik leśnik. Upoważnia to do podjęcia pracy w Lasach Państwowych – po uprzednim odbyciu rocznego stażu – lub podjęcia studiów wyższych na wybranym kierunku.

Przedmioty zawodowe:

 • Środowisko leśne i jego ochrona
 • Zagospodarowanie lasu
 • Technika leśna
 • Użytkowanie zasobów leśnych

 CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik leśnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania i nadzorowania prac związanych z hodowlą lasu;

2) organizowania prac związanych z ochroną zasobów leśnych;

3) prowadzenia prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych w drzewostanach;

4) prowadzenia prac związanych z pozyskiwaniem surowca drzewnego oraz użytków ubocznych;

5) organizowania prac związanych z łowiectwem i rekreacyjnym zagospodarowaniem lasu;

6) prowadzenia i obsługi ciągnika z przyczepą (przyczepami).

2. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

350 godz.

R.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

420 godz.

R.14. Użytkowanie zasobów leśnych

420 godz.

facebook

youtube