• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony

5 – letnie Technikum (po szkole podstawowej)

Technik ekonomista w pracy zawodowej bierze udział w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, uczestniczy w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontroli. Szczegółowe cele jego pracy są bardzo ściśle związane z konkretnym stanowiskiem i zakładem pracy, w którym jest zatrudniony. Osoba legitymująca się średnim wykształceniem ekonomicznym może podjąć pracę w zawodzie technika ekonomisty, bez względu na posiadaną specjalizację.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru!!!

 Zapraszamy do  technikum ekonomicznego oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Zawód technik ekonomista obejmuje dwie kwalifikacje zawodowe:

 • Planowanie i prowadzenie działalności
  w organizacji 

 • Prowadzenie rachunkowości

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji: Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji oraz  Prowadzenie rachunkowości może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kształcenia absolwent w zawodzie technik ekonomista może być zatrudniony w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, instytucjach podatkowych, biurach rachunkowych, w izbach i oddziałach celnych, w kancelariach doradztwa podatkowego. Może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa ekonomicznego.

facebook

youtube