• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony

5 – letnie Technikum (po szkole podstawowej)

Technik  reklamy to zawód szerokoprofilowy, który łączy  w sobie wiedzę ekonomiczną, plastyczną, psychologiczną, lingwistyczną oraz informatyczną. Celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta do wykonywania produktów i usług reklamowych, prowadzenia kampanii reklamowych lub uczestniczenia w projektach  promocyjnych różnych instytucji i  firm.

Technik  reklamy to  ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ!!!

 Rynek reklamy w Polsce znajduje się wciąż w fazie rozwoju . Praca w reklamie jest pracą ciekawą, kreatywną oraz stwarzającą ciągle nowe wyzwania.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru!!!

Zapraszamy do technikum reklamy oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Zawód technik organizacji reklamy obejmuje dwie kwalifikacje zawodowe:

 • Sprzedaż produktów i usług reklamowych 

 • Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 

Absolwent technikum lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie Technik Reklamy będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowanie oraz prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych

 • organizowanie oraz prowadzenie kampanii reklamowej

 • projektowanie oraz wykonywanie środków reklamowych

 Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą być zatrudniani w agencjach reklamowych, działach marketingu, reklamy i promocji firm, biurach ogłoszeń, mediach, agencjach i studiach graficznych. Mogą również podjąć pracę jako specjaliści d/s kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations) w prasie, radiu i  telewizji lub prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

facebook

youtube