• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • ikona resetu interlinii
  • ikona większej interlinii+
  • Kontrast:
  • ikona włączania kontrastu
  • ikona wyłączania kontrastu
  • Mapa strony:
  • ikona mapa strony

Dbam o moj zasieg szkola odpowiedzialna cyfrowo 1 300x151

W dniu 03 marca 2021 przystąpiliśmy do wspólnoty SOC – Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo. To projekt z Fundacji Dbam o Mój Zasięg,  dla wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce, którego głównym celem jest wspólna praca zmierzająca do przygotowania uczniów, nauczycieli i rodziców do bezpiecznego, higienicznego i kreatywnego korzystania z zasobów sieci. W społeczności szkół zrzeszonych w projekcie poszukujemy równowagi między światem cyfrowym i tym rzeczywistym. Nauczyciele, rodzice i uczniowie biorą udział w przedsięwzięciach dotyczących problemowego używania gier cyfrowych przez młodzież, szkoleniach i wolontariacie.

Więcej o projekcie można przeczytać w poniższym załączniku :

SOC_o_projekcie_-_KOORDYNATORZY.pdf

Platak swobodna zabawa, 30 korzyści dla dziecka

plakat 6 pulapek internetu i mediow spolecznosciowych

facebook

youtube