• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
 • Część plików publikowana jest w formie skanu, część z nich pochodzi z instytucji zewnętrznych. W miarę możliwości będziemy dokładać starań by nowe dokumenty były przygotowane prawidłowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Matczak-Gaj-Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 63 244 25 53

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Organ nadzorujący: Powiat Koniński
 • Adres: al. 1 Maja 9, 62-510 Konin
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 63 240 32 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynki Zespołu Szkól Ekonomiczno -Usługowych w Żychlinie są częściowo przystosowane  dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 • Budynek pałacu- główna siedziba szkoły, internatu, stołówki  są nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową ( brak wind, podjazdów). W razie potrzeby, pracownicy szkoły (kadra pedagogiczna i niepedagogiczna) są zobowiązani przyjąć interesanta   w budynku przystosowanym do potrzeb osób z taką niepełnosprawnością  lub istnieje możliwość zejścia pracownika do interesanta, załatwienia spraw w sposób dla niego dogodny.
 • Budynki : pawilonów oświatowych B i C  oraz kompleksu sportowo-dydaktycznego, centrum gastronomicznego, zaplecza boiska ORLIK są przystosowane dla osób                             z niepełnosprawnością ruchową ,
 • Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się w budynku kompleksu sportowo-dydaktycznego, internatu, centrum gastronomicznego, stołówki, zaplecza boiska ORLIK.
 • W bibliotece szkolnej mieszczącej się w pałacu  na parterze, znajduje się tłumacz języka migowego (online). Usługa jest dostępna bezpłatnie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1400.
 • Przed budynkami przy ul. Jodłowej  wydzielone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, a przy budynku Pałacu jedno miejsce parkingowe
 • Istnieje możliwość wstępu do budynku z psem asystującym.

facebook

youtube