• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony
 1. Regulamin konkursu  

  Losy narodu i państwa polskiego od  II połowy XVIII do II wojny światowej ”

  Cel konkursu

  • Popularyzowanie wiedzy wśród uczniów o realiach walki Polaków  o niepodległość w okresie od II połowy XVIII wieku do II wojny światowej.
  • Pogłębienie wiedzy uczniów o walkach niepodległościowych  na ziemiach polskich.
  • Poszerzenie umiejętności samodzielnej i twórczej pracy z różnymi źródłami wiedzy historycznej.

  Tematyka

          Zawiera poniższe zagadnienia, z których uczestnik wybiera dowolną ilość

          ( może być jedno lub więcej, można też je łączyć -wybór należy do Was).

  • Moja miejscowość i najbliższe okolice podczas powstań narodowych w XIX wieku.
  • Moja miejscowość i najbliższe okolice podczas I wojny światowej.
  • Działania wojenne na ziemiach polskich podczas I wojny światowej.
  • Radość i świętowanie Polaków z okazji odzyskania wolności  i niepodległości po zakończeniu I wojny światowej.
  • Działania wojenne 1914-1918 w Europie i na świecie.
  • Stosunek zaborców i innych państw do Polaków podczas I wojny światowej. 
  • Wybitni przywódcy polscy i ich rola w walce o niepodległość państwa  w czasie I wojny światowej.
  • Region koniński podczas  I wojny światowej, dwudziestolecie międzywojenne i II wojny światowej.
  • Wielkie zwycięstwa oręża polskiego a odzyskanie niepodległości 11 listopada 1918 roku. 

      Zasady 

            Uczestnicy rozwiązują test, który zawiera pytania zamknięte i otwarte.

  Termin rozwiązywania testu: 05. 11.2021 s. C

  Zgłoszenia przyjmują: p. Krystyna Gajewska i p.Urszula Kamińska

  Praca twórcza:

           Uczestnicy  mogą wybrać jedną lub więcej form wykonania  pracy. 

           Można wykonać pracę w zespołach do trzech  osób.

  • Praca plastyczna wykonana dowolną  techniką
  • Plakat
  • Prezentacja multimedialna
  • Pamiętnik
  • Esej
  • Referat
  • Album

   

  Każda wykonana praca powinna zawierać metryczkę.

  Imię nazwisko  ucznia ………………………………………   

  klasa …………………………………………………………

  Ostateczny termin składania prac konkursowych mija 04.11.2021 r. 

  Uwaga! 

  Prace składamy w bibliotece szkolnej.

 

 

 

 

 1. „Najpiękniejszy stół świąteczny”

 2. Celem   konkursu  jest:

  • kultywowanie i podtrzymywanie świątecznych tradycji;

  • rozwijanie zainteresowań związanych ze sztuką nakrywania i dekoracji stołu;

  • czerpanie radości z własnej pracy twórczej i możliwość jej prezentacji;

  • rozwijanie współzawodnictwa pomiędzy uczniami.

   Założenia programowe:

   1. Organizatorem konkursu jest Klub Młodego Gastronoma działający w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie.

   2. Organizatorzy nadzorują przebieg konkursu i powołują jury.

   3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

   4. Maksymalnie w konkursie może wziąć udział 20 zespołów.

   5. Konkurs odbędzie się pod hasłem „Piernikowa aranżacja rodzinnego stołu wigilijnego”

   1. W konkursie biorą udział zespoły składające się z dwóch uczniów.

   2. Z jednej szkoły można zgłosić jeden zespół + rezerwa.  Decyduje kolejność zgłoszeń.

    W przypadku wolnych miejsc jest możliwość zakwalifikowania zespołu rezerwowego.

   3. Wybór zespołów jest sprawą wewnętrzną szkoły.

   4. Zespół przygotowuje nakrycie stołu dla 4 osób do zaproponowanego menu na rodzinną kolację świąteczną (bez półmisków, krzeseł, dodatkowego nakrycia).

    1. Nakrycie stołu wraz z dekoracją wykonuje się w trakcie konkursu. Gotowe dekoracje nie będą uwzględniane w ocenie.

    2. Każda z grup dysponuje własnymi elementami dekoracyjnymi oraz bielizną i zastawą stołową. Do dyspozycji są stoły o wymiarach 130 cm x 100 cm.

   5. Czas trwania konkursu 60 minut.

   6. Finalistów konkursu wyłoni jury, które oceniać będzie następujące elementy:

   a)    prawidłowy dobór bielizny i zastawy stołowej do przygotowanego menu,

   b)   ułożenie zastawy stołowej zgodnie z przyjętymi zasadami,

   c)    umiejętność łączenia tradycji z nowoczesnością,

   d)   pomysłowość i oryginalność dekoracji,

   e)    zgodność z tematyką i wytycznymi konkursu,

   f)    elegancję i estetykę stołu.

   1. Sposób oceny ustala organizator wraz z jury. W przypadku równorzędnej liczby punktów jury dokona wyboru najpiękniejszego stołu korzystając z dodatkowej oceny.

   2. Organizator nie pokrywa kosztów podróży.

    

   Zasady organizacyjne:

   1. Konkurs odbędzie się 18 grudnia 2015r. o godz. 10.00 w kompleksie sportowo – dydaktycznym Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie, ul. Modrzewiowa.

   2. Nauczyciele odpowiedzialni: Elżbieta Sell- 602500956, Sylwia Maciejewska – 785549414

   3. Zgłoszenia uczestników należy przesłać na karcie uczestnictwa na adres szkoły

    z dopiskiem – Klub Młodego Gastronoma do dnia  10 grudnia 2015 r.

   4. Do 14 grudnia 2015r. pocztą elektroniczną zostanie przesłana informacja zwrotna

    o zakwalifikowanych zespołach.

   Adres szkoły: ZSE-U, Żychlin-ul. Parkowa 2, 62-571 Stare Miasto  (6 km od Konina, kierunek Turek)  Tel. 063-2442663,  063- 2442553

   KONKURS  KULINARNY

    

   Tradycyjna potrawa bożonarodzeniowa”

    

   1. Organizator konkursu:

   Organizatorem konkursu jest  „Klub Młodego Gastronoma” działający w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie

   Data i miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

   Prezentacja konkursowa i degustacja potraw, ocena przez Komisję Konkursową odbędzie się w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie dnia 18 grudnia 2015r. podczas konkursu na
   „Najpiękniejszy Stół  Świąteczny”.

   2. Cel konkursu:

   *  zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w zakresie tradycyjnych potraw wigilijnych,

   *  promocja kulinarnych tradycji bożonarodzeniowych,

   *  wymiana doświadczeń i przepisów.

   3. Adresaci konkursu:

   Konkurs adresowany jest do uczniów klas Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych ZSEU
   w Żychlinie

   4. Warunki uczestnictwa:

    Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie tradycyjnej potrawy bożonarodzeniowej.

    Do konkursu może przystąpić uczeń naszej szkoły

    Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz zastosowanie się do jego postanowień.

    Uczestnicy konkursu zobowiązani są opracować wizytówkę z nazwą potrawy o wymiarach 10cm*15cm i dostarczyć ją do Pani Sylwii Maciejewskiej do dnia 15 grudnia 2015r.

    Uczestnicy konkursu są zobowiązani do dostarczenia wcześniej przygotowanych potraw dnia
   18go grudnia 2015r. o godzinie 9.00

   Dodatkowe informacje można uzyskać u Pani Elżbiety Sell i Sylwii Maciejewskiej

   Zapraszamy do udziału i życzymy wielu pomysłów!

   Regulamin konkursu

   Cele konkursu

   1. Popularyzowanie wśród uczniów wiedzy o realiach walki Polaków  o niepodległość w okresie przed I wojną światową i w czasie jej trwania.

   2. Pogłębienie wśród uczniów wiedzy dotyczącej wpływu  sytuacji międzynarodowej na odzyskanie niepodległości przez Polskę.

   3. Poszerzenie umiejętności samodzielnej i twórczej pracy z różnymi źródłami wiedzy historycznej.

   Tematyka

   Zawiera poniższe zagadnienia, z których uczestnik wybiera dowolną ilość         ( może być jedno lub więcej, można też je łączyć. Wybór należy do Was).

   1. Sytuacja społeczeństwa polskiego pod zaborami  podczas I wojny światowej.

   2. Działania wojenne na ziemiach polskich podczas I wojny światowej.

   3. Radość i świętowanie Polaków z okazji odzyskania wolności  i niepodległości po zakończeniu I wojny światowej.

   4. Działania wojenne 1914-1918 w Europie i na świecie.

   5. Stosunek zaborców i innych państw do Polaków podczas I wojny światowej.

   6. Wybitni przywódcy polscy i ich rola w walce o niepodległość państwa w czasie I wojny światowej.

   7. Dzień 11 listopada 1918 r. w oczach współczesnego społeczeństwa polskiego.

   8. Region koniński podczas I wojny światowej.

   9. Wielkie zwycięstwa oręża polskiego a odzyskanie niepodległości 11listopada 1918 roku.

   Zasady

   Uczestnicy  wybierają jedną formę wykonania pracy lub więcej  z niżej podanych. Można przygotować  pracę w zespołach do trzech  osób.

   1. Praca plastyczna wykonana dowolną  techniką.

   2. Plakat.

   3. Prezentacja multimedialna.

   4. Prezentacja w postaci papierowej.

   5. Praca pisemna:

    1. Pamiętnik

    2. Esej

    3. Referat

    4. Rozprawka

    5. Wypracowanie

    6. Album.

    7. Wystawka.

     Każda wykonana praca powinna zawierać metryczkę:

                                 Imię nazwisko  ucznia

            klasa

       Termin zgłoszeń: 

     Prosimy zgłaszać się w Bibliotece szkolnej  lub na lekcjach historii

     od 28.09. do  03.10.2015r.

     Ostateczny termin składania prac konkursowych mija 25.10.2015 r.

            Uwaga !!!

           Prace składamy w Bibliotece szkolnej.

     REGULAMIN

     SZKOLNEGO KONKURSU

     NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

     Jem śniadanie i uczę się dobrze gdyż…

     I. Cele konkursu:

     1. Promowanie zdrowego stylu odżywiania.

     2. Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną;

     3. Kształtowanie umiejętności selekcji informacji i korzystania z różnorodnych źródeł.

     II. Adresaci konkursu: Uczniowie klas I Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie

     III. Sposób przeprowadzenia konkursu:

     1. Praca konkursowa powinna być wykonana w formie prezentacji multimedialnej.

     2. Prezentacja  powinien stanowić wyjaśnienie zdania Jem śniadanie i uczę się dobrze gdyż…

     3. Prezentacje mogą być wykonywane indywidualnie bądź w zespołach dwuosobowych.

     4. Prezentacje należy dostarczyć na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do 13.10.2015.

     5. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w programie Power Point. Jako nazwę pliku należy wpisać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) uczestnika (uczestników).

     6. Slajd tytułowy powinien zawierać dane autora (imię i nazwisko, klasa).

     7. Prezentacja winna zawierać co najmniej 15 slajdów. Treść powinna być zilustrowana odpowiednimi zdjęciami, rysunkami, rycinami.

     8. Ostatni slajd powinien zawierać bibliografię (spis materiałów wykorzystanych przy tworzeniu prezentacji, łącznie ze stronami www).

     9. Kryteria oceniania prac wykonanych indywidualnie i zespołowo są takie same.

     10. Prace zgłoszone na konkurs pozostają do dyspozycji organizatora.

     11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.

     IV. Kryteria oceniania:

     1. Zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu.

     2. Poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji.

     3. Poprawność ortograficzna, stylistyczna, językowa i edycyjna.

     4. Innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu.

     5. Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści.

     6. Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.

     7. Ogólne wrażenie estetyczne.

     V.  Nagrody:

     Laureaci I – III miejsca otrzymują nagrody. Przewidziane są również wyróżnienia. Prace nagrodzone i wyróżnione będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły,  a ich autorzy otrzymają oceny celujące z informatyki.

     „Moja miejscowość w  świetle wydarzeń historycznych – 70-rocznica zakończenia II wojny światowej”.

      Regulamin konkursu sprawdzającego wiedzę i umiejętności

      Cele  konkursu

     Popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy historyczno-regionalnej.

     Kształcenie umiejętności łączenia wielkich wydarzeń historycznych z własnym regionem.

     Tematyka 

     Tematyka konkursu obejmuje wydarzenia w Europie, Polsce  i regionie w okresie 1918 – 1989, ze szczególnym uwzględnieniem walki narodu polskiego z okupantem w czasie II wojny światowej i dziedzictwa kulturowego.

     Zasady

     Konkurs przebiega w formie testu sprawdzającego wiedzę i umiejętności, obejmuje powyższą tematykę.   Szkoła może zgłosić  1-3 uczestników.

     Literatura

     1. Podręcznik  historii dla szkół ponadgimnazjalnych.

     2. Atlas historyczny dla szkoły ponadgimnazjalnej, teksty źródłowe.

     3. W. Pronobis, Polska i świat w XX wieku.

     4. S. Rusin, Konspiracja w regionie konińskim. Setidawa, 2013

     5. Rocznik Koniński t. 11,  wyd. 1997

     6. Zapraszamy  do  konkursu interdyscyplinarnego

      „Człowiek w przestrzeni wirtualnej”

       organizowanego z okazji

       Dnia Bezpiecznego Internetu.

      Uczniowie, którzy potrafią biegle wyszukiwać informacje

      z biologii, matematyki, technologii informacyjnej,

      wiedzy o żywieniu i żywności w internecie,mogą wziąć udział w konkursie,

      który będzie realizowany na przykładzie telewizyjnego teleturnieju „Jeden z dziesięciu”.

      P. Maluśkiewicz, Województwo konińskie.  W-wa, 1986

       Regulamin konkursu

      pytaniati.doc

      pytzywienie.docx

      biologia.doc

      matematykapyt.doc 

      „Potrawy świąteczne”

      Konkurs bożonarodzeniow

      Organizator: Klub Młodego Gastronoma

      Celem konkursu jest:

      • Doskonalenie umiejętności kulinarnych,

      • Pobudzanie inicjatywy i pomysłowości,

      • Utrwalanie tradycji świątecznych.

      1. Konkurs skierowany jest do uczniów naszej szkoły o profilu gastronomicznym.

      2. Każdy uczeń sporządza, we własnym zakresie, z własnych surowców, dowolną świąteczną potrawę.

      3. Uczestnicy konkursu obowiązkowo przygotowują wizytówkę formatu 10×15 cm z nazwą potrawy.

      4. Uczestnicy konkursu wykonują jedną potrawę, który zostanie wyeksponowana na stole do oceny komisji.

      5. Podczas oceny będzie brana pod uwagę:

      – dekoracja,

      – smakowitość,

      – nawiązanie do tradycji w wyborze potrawy.

      • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Wielkopolskiego Konkursu „Najpiękniejszy stół świąteczny” 12 grudnia 2014r. o godzinie   1000
       w obiekcie sportowo – dydaktycznym.

      • Wypieki należy przynieść do godziny 9.30 na salę gimnastyczną.

      • Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

      • Zgłoszenia należy składać do dnia 10 grudnia 2014r. do organizatorów konkursu: I. Smarż, E. Sell, S. Maciejewskiej.

Konkurs plastyczny „Wszystkie książki mówią

 OKŁADKA ULUBIONEJ KSIĄŻKI”

Cele konkursu:

1. Pobudzanie aktywności twórczej wśród młodzieży.

2. Rozwijanie indywidualnych uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej.

3. Kształtowanie odbioru dzieł literackich.

Regulamin:

1. Zadaniem uczestnika jest wykonanie projektu okładki ulubionej książki.

2. Praca musi być wykonana samodzielnie.

3. Technika i format pracy- dowolne.

4. Do pracy należy dołączyć kartę informacyjną zawierającą dane / imię i nazwisko uczestnika, klasa /.

5. Prace należy składać w bibliotece szkolnej do 30 listopada 2014 r.

6. Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się  11 grudnia 2014 r. o godz. 10.40 w bibliotece szkolnej. 

Cele konkursu  historycznego  „Walka Polaków o Rzeczpospolitą”:

–  pogłębianie i umacnianie wśród uczniów  postaw patriotycznych oraz obywatelskich,

– rozwijanie umiejętności  porządkowania i wykorzystywania informacji  pochodzących z różnych    źródeł,

– popularyzowanie tematyki historycznej,

– rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów.

Regulamin:

– konkurs dotyczy uczniów ZSEU,

– zgłoszenia można składać u p. Piotra Rosiaka lub w bibliotece szkolnej,

– zakres tematyczny konkursu dotyczy wydarzeń  z życia Polski w. XVIII,

– 06.11.2014 r. o godz. 10.40 w sali 106 uczniowie przystąpią do testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi,

– ogłoszenie zwycięzców 13 listopada 2014 r.

Zalecana literatura:

– podręczniki szkolne,

– encyklopedie oraz leksykony ogólne i tematyczne,

–  słowniki historyczne i biograficzne.

Wymienione poniżej tytuły stanowią listę książek przydatnych do pogłębienia wiedzy historycznej:

– „Historia Polski”, J. Topolski

– „Historia powszechna. Wiek XVIII”, E. Rostworowski

– „Polska na przestrzeni wieków”, pod red. J. Kowalczuk i Z. Stefaniak

– „Polskie dzieje”, pod red. A. Sucheni- Grabowskiej i E.C. Króla

– „Wielka historia Polski” , [tu:] wiek XVIII, pod red. M. Szulca

Konkurs „Ucz się dobrze-zjedz śniadanie”

Organizatorzy:   mgr inż. Elżbieta Sell

mgr Maria Romańczuk

Cele Konkursu:

 • Propagowanie zasad prawidłowego żywienia.

 • Rozwijanie  zainteresowań .

 • Kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji i pracy w grupie.

Założenia konkursu:

 1. Menu powinno zawierać:

 2. Menu  śniadaniowe sporządzają w formie papierowej zespoły maksymalnie 3 osobowe

 3. Na konkurs należy przygotować menu śniadania I i II dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej.

 4. Konkurs skierowany jest do uczniów naszej szkoły.

 5. Szatę graficzną promującą zdrowe odżywianie.

 6. Produkty spożywcze z następujących grup: produkty zbożowe, mleko i produkty mleczne, warzywa i owoce, mięso i ryby.

 7. Potrawy i napoje wchodzące w skład I i II śniadania

 8. Prace konkursowe należy składać do 30 września 2014r. do organizatorów konkursu.

 9. Na zwycięzców czekają nagrody.

  Zapraszamy!!!

facebook

youtube