• „Smaki życia, czyli o ciekawej i tajemniczej naturze żywności”

  Cel główny: Aktywizacja uczniów do samodzielnego działania, rozwijanie ich kreatywności, przedsiębiorczości i ciekawości. Rozwijanie kompetencji kluczowych: porozumiewania się w języku ojczystym, języku obcym, informatycznych, społecznych.

  Cele szczegółowe:

  1. Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy.
  2. Łączenie teorii z praktyką oraz różnych dziedzin wiedzy.
  3. Praca w grupach i dzielenie się wiedzą.

  Termin realizacji: październik 2018 – kwiecień 2019

  Forma realizacji:

  1. Lekcje z konkursami.
  2. Lekcje otwarte.

  Autorzy: Elżbieta Sell, Maria Romańczuk, Arleta Sztaba, Kacper Bartoszewski.