• Internat

   

  Internat Zespołu Szkół

  Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie

   

  Plik do pobrania poniżej:

  1. PODANIE – INTERNAT

  2. NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA INTERNATU  2020 do 2021

  3. Karta informacyjna wychowanka internatu

  4. Płatność za internat październik 2020

   

  Internat przy ZSE-U w Żychlinie jest placówką koedukacyjną, zapewniającą całodobową opiekę wychowawczą. Dysponuje on bazą noclegową dla 106 uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.

  Wychowankowie Internatu mieszkają w pokojach jedno, dwu, trzy i cztero – osobowych. Mają do dyspozycji sieć Wifi działającą na terenie całego Internatu. W Internacie znajduje się świetlica wyposażona w sprzęt audio-video oraz kuchnia i pokój odwiedzin.

  Młodzież mieszkająca w internacie korzysta z całodziennego wyżywienia (śniadania I i II, obiad (dwudaniowy) i kolacja).

  Placówka nasza stwarza przyjazną i ciepłą atmosferę oraz możliwość rozwijania własnej osobowości i zainteresowań. Wychowawcy starają się kształtować umiejętności i  przekazywać niezbędną wiedzę do funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości poprzez wprowadzanie aktywnych formy pracy. Wychowankowie mają  możliwość realizacji i spełniania swoich pasji w różnych dziedzinach. Samorząd Internatu organizuje imprezy i tradycyjne uroczystości internackie wg swojego planu pracy (np. Dzień Chłopca, Andrzejki, Wigilia, Pożegnanie Maturzystów, Ogniska z pieczeniem kiełbasek, zabawy turnieje, noce filmożerców itp.)

  Internat współpracuje ze środowiskiem lokalnym i jest otwarty na zmiany w dążeniu do ciągłego poszerzania oraz doskonalenia swojej oferty.