• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony 
 • Facebook :
 • 800px Facebook f logo 2019

 

PODSUMOWANIE I EDYCJI PROJEKTU

 Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI”

 

Projekt „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” skierowany był do uczniów klas Liceum( 1LOP i 2 LO). Jednym z podstawowych działań projektowych było powstanie pracowni fizycznej. Zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów. Doposażenie pracowni uatrakcyjniło ofertę edukacyjną oraz pozwoliło uczniom na naukę w drodze doświadczeń, a nie tylko nauczania wiedzą teoretyczną.

W wyniku przeprowadzonych zajęć projektowych uczniowie nabyli  doświadczenie zarówno praktyczne jak i teoretyczne, a nauczyciele uzyskali  szereg nowych kwalifikacji i kompetencji w zakresie nauczania. Poprzez doradztwo zawodowe projekt przyczynił  się do rozwoju postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Zajęcia te uświadomiły uczniom co będzie im towarzyszyć gdy obiorą wymarzoną ścieżkę zawodową.

Warsztaty geograficzne umożliwiły uczniom zapoznanie się ze środowiskiem geograficznym Regionu Konińskiego. Uczniowie nabyli umiejętność wykorzystywania GIS do własnych celów. Zaznajomili się z podstawowymi prawami geografii społeczno-ekonomicznej, nauczyli się wykorzystywać podstawowe metody badawcze m.in. obserwację terenową, pomiar, ankietę, wywiad.

W ramach koła zainteresowań z fizyki kształtowano  postawy twórcze, rozwijano pomysłowość w myśleniu i działaniu. Uczniowie planowali  eksperymenty, wykonywali doświadczenia i  wyciągali  wnioski. Wykorzystywali dostępne źródła do zdobywania wiadomości z zakresu literatury i multimediów. Dbali o płynne posługiwanie się terminologią fizyczną, zdobyli określony zasób pojęć i uczyli się posługiwać językiem fizycznym.

Dzięki zajęciom wyrównawczym z j. angielskiego i z matematyki uczestnicy projektu mogli wyrównać  zaległości i braki w wiadomościach , mieli możliwość powtórzenia i utrwalenia wiedzy przekazywanej na lekcjach oraz skorzystania z indywidualnej formy pomocy nauczyciela. Dzięki tym zajęciom osiągnęli  lepsze wyniki w nauce , podnieśli poziom samooceny, zwiększyli  wiarę we własne siły.

Wsparciem w ramach projektu objęci byli  także uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia te nauczyły uczestników umiejętności aktywnego słuchania,  podejmowania współpracy, lepszego kontrolowania trudnych emocji oraz  wyrażania swojego zdania w sposób asertywny. Uczniowie udoskonalili umiejętność radzenia sobie ze stresem, wzmocnili poczucie własnej wartości oraz motywację do pracy. Podczas doradztwa indywidualnego uczniowie rozwiązywali testy określające ich osobowość, predyspozycje zawodowe, zdolności komunikacyjne i organizacyjne, zainteresowania i skłonności. Przeprowadzony został test pozwalający dokonać samooceny. Założona została teczka zawodowa. Na warsztatach uczniowie poznali jakie zasady obowiązują przy konstruowaniu CV oraz listu motywacyjnego, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Rozwijali podstawowe umiejętności interpersonalne, poznawali tajemnice rynku pracy.

 

Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI

 

Okres realizacji: od 25 marca 2019 r. do 30 czerwca 2021 roku

Wartość projektu: 570.786,45 zł, w tym dofinansowanie 542.247,12 zł

Liczba osób objęta projektem: 237 osób

Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa: Powiat Koniński – Partner wiodący, Miasto Konin – Partner
Skierowany jest do uczniów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego – Partnera wiodącego – Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie oraz  Partnera – Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie, Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

Cel i przedmiot projektu: kompleksowe wsparcie obejmujące podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami, a także nauczycieli poprzez:
– organizację zajęć wyrównawczych i rozwijających kompetencje kluczowe u 192 uczniów,
– doposażenie 4 szkół w pracownie przyrodnicze do przeprowadzenia doświadczeń i eksperymentów,
– wsparcie indywidualne uczniów poprzez organizację zajęć specjalistycznych i wyposażenie szkół w specjalistyczny sprzęt,
– wsparcie 45 nauczycieli w formie studiów podyplomowych i szkoleń,
– doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 163 uczniów.

Koordynator ZSEU:   Ewa Wallis

Zatwierdzone  regulaminy rekrutacji nauczycieli i uczniów do projektu „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju ucznia z K OSI” :

 

Link do rekrutacji uczniów

Link do rekrutacji nauczycieli

 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów 

 

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie.docx 

1. Zapytanie ofertowe  z załącznikami – sprzęt komputerowy i audiowizualny:

 

Załącznik nr.1 do zapytania ofertowego.pdf 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego- wzóe umowy.doc 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego pdf 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego- wzór umowydoc 

Zapytanie ofertowe- sprzęt komputerowy i audiowizualny.pdf 

 

2. Zapytanie ofertowe z załącznikami -pomoce dydaktyczne:

Załącznik nr.1 Zapytanie ofertowe na pomoce dydaktyczne.pdf

Załącznik nr 2 Zapytanie ofertowe- wzór umowy.doc 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.pdf 

Załącznik nr 4 - oferta wzór.doc 

Zapytanie ofertowe- pomoce dydaktyczne.pdf

 

3. Zapytanie ofertowe z załącznikami – farby 

Załącznik 2-wzór umowy.doc

Załącznik 1 do zapytania ofert.pdf 

Zapytanie ofertowe farby.pdf

4. Zapytanie ofertowe z załącznikami -drzwi 

 

Załącznik 2 Oferta dzwi Wzór.doc

Załącznik 1 do zap  ofert pdf

Zapytanie ofertowe - dzwi.pdf

 

5. Zapytanie ofertowe z załącznikami- stoliki uczniowskie i krzesła 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Wzór umowy.doc

Załącznik nr.3 do zapytania ofertowegoWzór oferty .doc 

Zapytanie ofertowe Stoliki i krzesła.pdf

6. Zapytanie ofertowe z załącznikami- stół demonstracyjny

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego- wzór umowa.doc

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.pdf 

Załącznik nr 3 -wzór oferty.doc

Zapytanie ofertowe- stół  demonstracyjny.pdf 

 

Harmonogram wsparcia  w ramach projektu „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI”

 

 

II EDYCJA PROJEKTU 2020/2021

 

Nazwa i adres szkoły


Nazwa rodzaju wsparcia


Data


Godziny wsparcia

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych     im .F. Chopina   w Żychlinie

Żychlin, ul.Parkowa2

 62-571 Stare Miasto

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

18.01.2021r.

25.01.2021r.

01.02.2021r.

08.02.2021r.

15.02.2021r.

22.02.2021r.

01.03.2021r.

08.03.2021r.

15.03.2021r.

22.03.2021r.

12.04.2021r.

19.04.2021r.

26.04.2021r.

14.10 – 15.40(2h)

14.10 – 15.40(2h)

14.10 – 14.55

14.10 – 14.55

14.10 – 14.55

14.10 – 14.55

14.10 – 14.55

14.10 – 14.55

14.10 – 14.55

14.10 – 14.55

14.10 – 14.55

14.10 – 14.55

14.10 – 15.40(2h)

Zajęcia socjoterapeutyczne

22.01.2021r.

28.01.2021r.

05.02.2021r.

12.02.2021r.

19.02.2021r.

24.02.2021r.

05.03.2021r.

12.03.2021r.

19.03.2021r.

26.03.2021r.

09.04.2021r.

16.04.2021r.

23.04.2021r.

28.04.2021r.

16.25-17.55(2h)

16.25-17.55(2h)

15.40-16.25

15.40-16.25

15.40-16.25

15.40-16.25

15.40-16.25

15.40-16.25

15.40-16.25

15.40-16.25

15.40-16.25

15.40-16.25

15.40-16.25

15.40-16.25

Zajęcia psychoedukacyjne

22.01.2021r.

28.01.2021r.

05.02.2021r.

12.02.2021r.

19.02.2021r.

24.02.2021r.

05.03.2021r.

12.03.2021r.

19.03.2021r.

26.03.2021r.

09.04.2021r.

16.04.2021r.

23.04.2021r.

28.04.2021r.

14.55-16.25(2h)

14.55-16.25(2h)

14.55-15.40

14.55-15.40

14.55-15.40

16.25-17.10

14.55-15.40

14.55-15.40

14.55-15.40

14.55-15.40

14.55-15.40

14.55-15.40

14.55-15.40

16.25-17.10

Koło zainteresowań

z fizyki

25.01.2021r.

26.01.2021r.

04.02.2021r.

09.02.2021r.

16.02.2021r.

23.02.2021r.

02.03.2021r.

09.03.2021r.

16.03.2021r.

23.03.2021r.

02.04.2021r.

09.04.2021r.

16.04.2021r.

23.04.2021r.

15.40-17.10(2h)

15.15-16.45(2h)

16.00-16.45

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

Warsztaty naukowe z geografii

20.01.2021r.

27.01.2021r.

03.02.2021r.

10.02.2021r.

17.02.2021r.

24.02.2021r.

03.03.2021r.

10.03.2021r.

17.03.2021r.

24.03.2021r.

07.04.2021r.

14.04.2021r.

21.04.2021r.

28.04.2021r.

14.55-16.25(2h)

14.55-16.25(2h)

14.55-15.40

14.55-15.40

14.55-15.40

14.55-15.40

14.55-15.40

14.55-15.40

14.55-15.40

14.55-15.40

14.55-15.40

14.55-15.40

14.55-15.40

14.55-15.40

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

18.01.2021r.

25.01.2021r.

01.02.2021r.

08.02.2021r.

15.02.2021r.

22.02.2021r.

01.03.2021r.

08.03.2021r.

15.03.2021r.

22.03.2021r.

12.04.2021r.

19.04.2021r.

26.04.2021r.

14.00 –15.30

14.00 – 15.30

14.00 – 14.45

14.30 – 15.15

14.00 – 14.45

14.00 – 14.45

14.00 – 14.45

14.00 – 14.45

14.00 – 14.45

14.00 – 14.45

14.00 – 14.45

14.00 – 14.45

14.00 – 15.30

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

22.01.2021r.

26.01.2021r.

02.02.2021r.

09.02.2021r.

16.02.2021r.

23.02.2021r.

02.03.2021r.

09.03.2021r.

16.03.2021r.

23.03.2021r.

13.04.2021r.

20.04.2021r.

27.04.2021r.

16.00-17.30(2h)

14.00-15.30(2h)

14.00-14.45

14.00-14.45

14.00-14.45

14.00-14.45

14.00-14.45

14.00-14.45

14.00-14.45

14.00-14.45

14.00-14.45

14.00-14.45

14.00-15.30(2h)

Doradztwo zawodowe

25.01.2021r.

01.02.2021r.

08.02.2021r.

15.02.2021r.

22.02.2021r.

01.03.2021r.

08.03.2021r.

15.03.2021r.

22.03.2021r.

29.03.2021r.

12.04.2021r.

19.04.2021r.

26.04.2021r.

18.00 – 19.30

15.00 – 16.30

15.00 – 16.30

15.00 – 16.30

15.00 – 16.30

15.00 – 16.30

15.00 – 16.30

15.00 – 16.30

15.00 – 16.30

15.00 – 16.30

15.00 – 16.30

15.00 – 16.30

15.00 – 16.30

 

 

 

Harmonogram wsparcia kwiecien-zdalnie  

 

Nazwa i adres szkoły


Nazwa rodzaju wsparcia


Data


Godziny wsparcia

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych

im .F. Chopina

w Żychlinie

 

Żychlin, ul.Parkowa2

 62-571 Stare Miasto

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

20.04.20

27.04.20

14.00 – 15.30

14.00 – 15.30

Zajęcia socjoterapeutyczne

03.04.2020r.

17.04.2020r.

24.04.2020r.

14.00-15.30

14.00-14.45

14.00-14.45

Zajęcia psychoedukacyjne

03.04.2020r.

17.04.2020r.

24.04.2020r.

15.30-17.00

14.45-15.30

14.45-15.30

Koło zainteresowań

z fizyki

08.04.2020r.

15.04.2020r.

22.04.2020r.

13.10-14.40

13.10-13.55

13.10-13.55

Warsztaty naukowe z geografii

01.04.2020r.

08.04.2020r.

15.04.2020r.

22.04.2020r.

14.00-14.45

14.45-15.30

14.00-14.45

14.00-14.45

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

03.04.2020r.

06.04.2020r.

17.04.2020r.

24.04.2020r.

8.00-8.45

14.00-14.45

8.00-8.45

8.00-8.45

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

16.04.2020r.

23.04.2020r.

29.04.2020r.

30.04.2020r.

14.00-14.45

14.00-14.45

14.45-15.30

14.00-14.45

 

Harm. wsp. kwiecien-zdalnie Doradztwo


Nazwa i adres szkoły


Nazwa rodzaju wsparcia


Data


Godziny wsparcia

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych

im .F. Chopina

w Żychlinie

 

Żychlin, ul.Parkowa2

 62-571 Stare Miasto

Doradztwo zawodowe

20.04.2020r.

21.04.2020 r.

20.04.2020r.

27.04.2020r.

28.04.2020r.

29.04.2020r.

15.30 – 17.00

15.00 – 16.30

15.00 – 16.30

15.30 – 17.00

15.00 – 16.30

15.30-17.00

 

 

facebook

youtube

instagram
274225865 4983986018324116 7077637840486135471 n