• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony 
 • Facebook :
 • 800px Facebook f logo 2019

Zapraszamy na konkurs „Czas na śniadanie”

I. Celem konkursu jest promowanie zdrowego odżywiania, w szczególności roli śniadań dla
uczniów.
II. Założenia programowe:
1. Happening śniadaniowy przygotowany przez uczniów klas żywieniowych.
W dniach 14 – 16.11.2022 r. przygotowane zostaną ciekawe propozycje śniadaniowe:
kanapki, koktajle, sałatki.
2. Konkurs na plakat „Zdrowe śniadanie”, w dwóch kategoriach:
1) Kategoria grupowa: wykonanie plakatu „Zdrowe śniadania” z hasłem
dotyczącym zdrowego żywienia przez zespół klasowy – wykonuje każda klasa I.
2) Kategoria indywidualna: wykonanie plakatu z hasłem dotyczącym zdrowego
żywienia – wykonują indywidualnie chętni uczniowie klas I.

Plakat należy dostarczyć organizatorom do 16.11.22r. Plakaty zostaną sfotografowane
i umieszczone na FB szkoły.
III. Zasady konkursu:
1. Do konkursu w kategorii grupowej przystępują wszystkie klasy I.
2. Do konkursu w kategorii indywidualnej może przystąpić każda chętna osoba z klasy I.
3. Konkurs na plakat odbędzie się w dniach 17-18.11.2022 r. Plakaty zostaną ocenione
przez powołane jury. Wybór jury należy do organizatorów konkursu. Prace zostaną
zaprezentowane społeczności szkolnej na FB. Plakat, który uzyska najwięcej lajków
na FB otrzyma wyróżnienie. A prace najwyżej ocenione przez Jury otrzymają tytuł
laureatów.
4. Jury wyniki konkursu ogłosi 23.11.2022 r.
5. Plakat „Zdrowe śniadanie” będzie oceniany według następujących kryteriów:
a) zgodność z wymogami formalnymi:
- format: brystol A0 (100x70)
- technika: dowolna (rysunek, malarstwo, grafika, wyklejanka, zastosowanie
elementów przestrzennych itp)
- opis pracy na odwrocie: imię, nazwisko i klasa.
6. oryginalność przekazania treści, chwytne hasło dotyczące zdrowych śniadań. Każda
klasa może mieć jedno wspólne hasło wykorzystane w kategorii grupowej oraz
indywidualnej.
7. Na zwycięzców czekają nagrody.
IV. Organizatorzy konkursu: Elżbieta Sell, Monika Niespodziańska, Katarzyna Hryciuk,
Dorota Kasprzyk, Magdalena Śliwińska, Katarzyna Grzelakowska.

facebook

youtube

instagram
274225865 4983986018324116 7077637840486135471 n