• „Kieruj się na wiedzę – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”

  Głównym celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji przez 52 uczniów poprzez udział w stażach, kursach i doradztwie edukacyjno-zawodowym, uzupełnienie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji 4 nauczycieli i doposażenie 2 pracowni w ZSEU w Żychlinie

  Okres realizacji:  1 maja 2020 r. – 30 września 2022 r.

  Wartość projektu: 481.600,81 zł, w tym dofinansowanie 433.440,72 zł

  Realizowane działania:

  • wyposażenie pracowni spedycji i pracowni organizacji reklamy,
  • organizacja 6 kursów (grafika komputerowa, profesjonalne umiejętności sprzedaży, umiejętności skutecznej prezentacji, magazynier z obsługą wózków widłowych, negocjacje, język angielski zawodowy dla spedytora) dla 60 uczniów
  • organizacja studiów podyplomowych (z doradztwa z coachingiem, zarządzania procesami logistycznymi i grafiki komputerowej) i kursu z kompetencji zawodowych przewoźnika CPC dla łącznie 4 nauczycieli,
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe w tym laboratorium wsparcia kompetencji miękkich dla 60 uczniów,
  • staże zawodowe dla 40 uczniów.

  Kontakt:
  Koordynator projektu

  Justyna Arent                                                                                 Katarzyna Hryciuk
  e-mail: justyna.arent@zychlin.edu.pl                                       e-mail: katrzyna.hryciuk@zychli.edu.pl

   

  Tel. 63 2442553 , 63 2442663

   

  Zapytanie ofertowe ZSEU.082.4.2020 z zał. 1,2  (1)

  Zał. nr 2 do zapytania ofertowegoZSEU.082.4.2020-wzór oferty (1)

  Klauzula informacyjna o RODO (1)

  Zapytanie ofertowe ZSEU.082.5.2020 z zał. 1,2 (2)

  Zał. nr 2 do zapytania ofertowego ZSEU.082.5.2020-wzór oferty (2)

  Klauzula informacyjna o RODO  (2)