• Rada Rodziców

  Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021
   
   
  przewodniczący:               Anna Romecka    
  z-ca przewodniczący:      
  sekretarz:                           
                                                                                                     

  Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021

  opłata na Radę Rodziców wynosi 45 zł za cały rok.

   

  W przypadku uczęszczania rodzeństwa do szkoły, składkę płaci tylko jedna osoba, termin  do końca I semestru.

   

  Jest również możliwość wpłaty bezpośrednio na konto.

   

  Wpłaty prosimy dokonywać na następujący numer rachunku bankowego:

  Konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ekonomiczno- Usługowych w Żychlinie

  Parkowa 2, 62-571 Stare Miasto

  Bank Spółdzielczy w Koninie

  Nr konta: 16 8530 0000 0012 6999 2000 0001

  ( w tytule należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę)