• Stypendia

  W naszej szkole można uzyskać następujące stypendia:

  1. Stypendium Starosty Powiatu Konińskiego – od średniej ocen 4,75 (listę uczniów składa ZSEU).
  2. Stypendium Towarzystwa Samorządowego w Koninie – od średniej 4,75- do 13 lipca (uczeń/rodzic składa osobiście).
  3. Stypendia pomostowe dla maturzystów na I rok studiów – do 10 lipca br.
  4. Stypendium ,,Rozwiń skrzydła” im. Janiny i Jana Putka – dla maturzystów
  5. Stypendium im. Iwony Winiarskiej-Feleszko – dla maturzystów
  6. Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego – od średniej 4,21 – do 25 września (uczeń/rodzic składa osobiście).