• Zarządzenie Dyrektora ZSEU

  ZARZĄDZENIE NR 6a/2018

  Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych

  Fryderyka Chopina w Żychlinie

  z dnia 24 maja 2018 roku

  w sprawie wprowadzenia Procedury
  bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony danych osobowych

  Na podstawie  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), co następuje:

  1. Wprowadzam  Procedury bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony danych osobowych, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Zgodnie z zaleceniami GIODO opublikowanymi na stronie:

  https://www.giodo.gov.pl/pl/222/9606 dokumenty Polityki bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony danych osobowych należy traktować jako dokumenty wewnętrzne udostępniane jedynie ograniczonemu kręgowi osób np. tylko tym osobom, którym są niezbędne w związku z powierzonymi im zadaniami.

  Osoby, które dysponują wiedzą dotyczącą zasobów zabezpieczenia danych, są zobowiązane te informacje zachować w tajemnicy – zgodnie z art. 39 ust.2 ustawy o ochronie danych osobowych, a te informacje znajdują się w dokumentach. Wszyscy pracownicy Zespołu Szkół Ekonomiczno- Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie winni zapoznać się z  Procedurami  Bezpieczeństwa Informacji, co potwierdzają podpisem na złożonych oświadczeniach.

   

  Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.