• Olimpiada Wiedzy o Żywności i Żywieniu

  Szkolne Koło Dietetyczne zaprasza do udziału w  XVI   EDYCJI OLIMPIADY  WIEDZY  O   ŻYWNOŚCI   i   ŻYWIENIU

  Tematyka  wiodąca  XVI  Olimpiady

  „NORMY  I  ZALECENIA  ŻYWIENIOWE   A  MARKETING  ŻYWNOŚCI”

  1.Rola nauki o żywieniu w kształtowaniu zdrowego modelu spożycia żywności.

  2.Podstawy tworzenia norm żywieniowych i ich rodzaje.

  3.Zastosowanie norm w ocenie sposobu żywienia i planowania wyżywienia

  4.Normy wyżywienia i wzorce żywieniowe.

  5.Zalecenia żywieniowe jako instrument powszechnej racjonalizacji żywienia.

  6.Znakowanie i informacja żywieniowa na opakowaniach żywności.

  7.Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne oraz ich praktyczne zastosowanie.

  8.Profile żywieniowe jako instrument promocji żywności prozdrowotnej.

  9.Marketing żywności i ochrona konsumenta przed dezinformacją. Wybrane informacje z regulaminu Olimpiady:

  pkt.C.5  Uczestnikiem  Olimpiady może być każdy uczeń liceum ogólnokształcącego,  profilowanego,  technikum,  liceum i technikum  uzupełniającego oraz wszystkich ponadpodstawowych szkół średnich dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.

  UPRAWNIENIA

  pkt. E.14.Laureaci i finaliści Olimpiady mogą być zwolnieni  w części lub w całości z egzaminów wstępnych do wyższych szkół na kierunek zgodny z profilem Olimpiady(….)

  pkt.E.14.1.  Laureaci i finaliści Olimpiady ( tematycznie związanej z wybraną dziedziną wiedzy) są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego (….)

  ELIMINACJE SZKOLNE  XVI edycji OlimpiadyWiedzy  o   Żywności   i   Żywieniu     odbędą sie w dniu

      10 listopada 2011 r. /czwartek /      godz. 10,40

  w Centrum Gastronomicznym.

   

  Regulamin Olimpiady, wykaz literatury, materiały do ćwiczeń oraz wybrane pozycje  literatury obowiązującej  dostępne  są w  pracowni  – Centrum Gastronomiczne  oraz  w Bibliotece Szkolnej.

  Szczegółowe informacje  na temat XVI edycji Olimpiady  znajdują się na stronie  internetowej: http://www.olimpiadawiedzyozywieniu.pl

   

  Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w Olimpiadzie przyjmują nauczyciele przedmiotów zawodowych – technologia gastronomiczna, żywienie człowieka oraz nauczyciele biologii i chemii –                        w  terminie do 31 października 2011r.

   

        Opiekun Szkolnego Koła Dietetycznego

                                                             Halina Michnicka