• Konkursy

  REGULAMIN KONKURSU

                               „ Julian Tuwim- książę poetów”

  I. Cele konkursu:

  1.  Poszerzanie i popularyzowanie wiedzy o życiu i twórczości Juliana Tuwima.

  2.  Doskonalenie umiejętności  poszukiwania i selekcji wiadomości.

  3.  Pobudzanie aktywności twórczej młodzieży.

  4.  Kształtowanie postawy aktywnego odbiorcy kultury.

    II. Organizacja konkursu:

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów ZSE-U im. Fryderyka Chopina  w Żychlinie.

  2.   Wymagania konkursowe:

          – uczniowie przygotowują prezentację multimedialną, plakat lub album  promujący Juliana Tuwima  i  jego twórczość,

  – technika  i  format prac plastycznych – dowolne,

  – do pracy należy dołączyć kartę informacyjną  zawierającą dane:   imię i nazwisko uczestnika, klasa.

  Termin oddania prac- do  16. 04. 2014 r. (środa).

  Prace proszę składać w bibliotece szkolnej,

  4. Lista laureatów zostanie ogłoszona do 30.04.2014 r.

  5.Organizatorem konkursu jest  Szkolne Koło Biblioteczne.

   

                                                                         ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!