• Spotkanie uczniów ZSEU z Wojskiem Obrony Terytorialnej

    28 lutego 2020

    W dniu 26.02.2020r. odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami Wojsk Obrony Terytorialnej z szeregowym Bartłomiejem Michalakiem, kapralem Jakubem Borowczykiem oraz panią Anną Szymaniak. Nasi uczniowie dowiedzieli się o formacji brygad wojsk obrony terytorialnej, ich szkoleniach oraz możliwości połączenia służby w wojsku z pracą zawodową.

    Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem Sił Zbrojnych i stanowią integralną część Sił Zbrojnych RP. Zostały utworzone  w celu wzmocnienia systemu bezpieczeństwa państwa sprowadzając go do wymiaru lokalnego. Stanowią wyszkoloną i nowoczesną formację, wyposażoną w sprzęt wojskowy pozwalający na szybką reakcję w przypadku wystąpienia zagrożeń militarnych i niemilitarnych. W czasie sytuacji kryzysowych, podstawą funkcjonowania WOT jest współdziałanie z lokalną administracją oraz bliska relacja ze społeczeństwem, co pozwala na szybkie podjęcie działań w ramach likwidacji skutków klęsk żywiołowych i innych zagrożeń.

    Wielkopolska brygada stanowi część Wojsk Obrony Terytorialnej, które działalność rozpoczęły 1 stycznia 2017 roku na podstawie Decyzji  Ministra Obrony Narodowej. Są one jednym z pięciu rodzajów Sił Zbrojnych RP. Składają się z pododdziałów lekkiej piechoty. Zgodnie z założeniem, mają działać na rzecz lokalnych społeczności – podczas klęsk żywiołowych, katastrof, różnego rodzaju wypadków, zaś podczas konfliktu zbrojnego – wspierać wojska operacyjne. W szeregach WOT służą zawodowi wojskowi, ich trzon stanowią jednak ochotnicy, którzy pracę zawodową lub naukę, łączą z udziałem w szkoleniach. Oddziały „terytorialsów” są przez cały czas rozbudowywane. Docelowo liczyć mają 53 tysiące żołnierzy. Liczba żołnierzy służących w 12. Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w 2019 roku wzrosła do 1300.  Tym samym bataliony w Lesznie oraz Śremie zostały w pełni ukompletowane. Obecnie trwa remont i nabór do nowo tworzonych batalionów w Turku, Dolaszewie i Poznaniu.