• XVI WIELKOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY KONSUMENCKIEJ

  5 lutego 2020

          Zapraszam wszystkich zainteresowanych uczniów do udziału w Konkursie, który będzie przebiegał trójetapowo:
  etap szkolny-przeprowadzony w naszej szkole w dniu 18 lutego o godz. 9.40 w sali C;
  etap powiatowy, którego organizatorem jest Starosta Koniński;
  etap wojewódzki, organizowany pod patronatem Prezesa Urzędu Ochrony konkurencji i Konsumentów i Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
  Przewidziano bardzo atrakcyjne nagrody !
  Chętne osoby proszę o kontakt z Panią Kingą Łajdecką.
  Zapraszam