• Klub Młodego Restauratora

  2 grudnia 2019

          Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnym konkursie bożonarodzeniowym „Jedna Wigilia wiele smaków”, którego rozstrzygnięcie  odbędzie się dnia 13 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w obiekcie sportowo – dydaktycznym. Równolegle przeprowadzony zostanie VII Wielkopolski Konkurs  na „Najpiękniejszy stół świąteczny”. Honorowy patronat, od pierwszej edycji, sprawuje Starosta Powiatu Konińskiego, a organizatorem konkursu jest Klub Młodego Restauratora.

   

  REGULAMIN KONKURSU

        Konkurs bożonarodzeniowy

  „Jedna Wigilia wiele smaków”

  Organizator: Klub Młodego Restauratora

  Celem konkursu jest:

  • Doskonalenie umiejętności kulinarnych,
  • Utrwalanie tradycji świątecznych.
  1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.
  2. W konkursie bierze udział jedna osoba.
  3. Każda osoba sporządza, we własnym zakresie, potrawę wigilijną.
  4. Potrawy będą oceniane w dwóch kategoriach: słodka i wytrawna.
  5. Uczestnicy konkursu przygotowują wizytówkę formatu 10×15 cm z nazwą potrawy. Obowiązkowo!!!!
  6. Potrawy oceni jury zgodnie z kryteriami:

  – połączenie tradycji z nowymi trendami kulinarnymi,

  – smakowitość,

  – estetyka podania,

  – dekoracja.

  1. Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu nastąpi podczas VII Wielkopolskiego Konkursu „Najpiękniejszy stół świąteczny”  13 grudnia 2019r. o godzinie   1000  w obiekcie sportowo – dydaktycznym.
  2. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
  3. Zgłoszenia należy składać do dnia 10 grudnia 2019r. do organizatorów  konkursu:
   I. Smarż,  E. Sell.

  ZAPRASZAMY!!!!!!!!!       ZAPRASZAMY!!!!!!!!!

   

   


   

  REGULAMIN KONKURSU

  VII  Wielkopolski Konkurs dla szkół z branży gastronomicznej

  „Najpiękniejszy stół świąteczny”

   

  Celem   konkursu  jest:

  • kultywowanie i podtrzymywanie świątecznych tradycji;
  • rozwijanie zainteresowań związanych ze sztuką nakrywania i dekoracji stołu;
  • czerpanie radości z własnej pracy twórczej i możliwość jej prezentacji;
  • rozwijanie współzawodnictwa pomiędzy uczniami.

   

  Założenia programowe:

  1. Organizatorem konkursu jest Klub Młodego Restauratora działający w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie.
  2. Organizatorzy nadzorują przebieg konkursu i powołują jury.
  3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gastronomicznych.
  4. Maksymalnie w konkursie może wziąć udział 20 zespołów.
  5. Konkurs odbędzie się pod hasłem „Wigilia XXI wieku”
  6. W konkursie biorą udział zespoły składające się z dwóch uczniów.
  7. Z jednej szkoły można zgłosić dwa zespoły.
   Decyduje kolejność zgłoszeń. Wybór zespołów jest sprawą wewnętrzną szkoły.
  8. Zespół przygotowuje nakrycie stołu dla 4 osób do zaproponowanego menu na rodzinną kolację wigilijną (bez półmisków, bez krzeseł, bez dodatkowego nakrycia).
  9. Nakrycie stołu wraz z dekoracją wykonuje się w trakcie konkursu. Gotowe, komercyjne dekoracje nie będą uwzględniane w ocenie (będą punkty minusowe).
  10. Każda z grup dysponuje własnymi elementami dekoracyjnymi oraz bielizną i zastawą stołową.
   Do dyspozycji są stoły o wymiarach ok. 140 cm x 100 cm.
  11. Czas trwania konkursu 60
  12. Finalistów konkursu wyłoni jury, które oceniać będzie następujące elementy:
  13. prawidłowy dobór bielizny i zastawy stołowej do przygotowanego menu,
  14. ułożenie zastawy stołowej zgodnie z przyjętymi zasadami,
  15. umiejętność łączenia tradycji z nowoczesnością oraz ekologicznym stylem życia,
  16. zgodność z tematyką i wytycznymi konkursu,
  17. pomysłowość i oryginalność własnoręcznie wykonanej dekoracji,
  18. elegancję i estetykę stołu.
  19. Sposób oceny ustala organizator wraz z jury. W przypadku równorzędnej liczby punktów jury dokona wyboru najpiękniejszego stołu korzystając z dodatkowej oceny.
  20. Organizator nie pokrywa kosztów podróży.

  Zasady organizacyjne:

  1. Konkurs odbędzie się 13 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w kompleksie sportowo – dydaktycznym Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie, ul. Modrzewiowa.
  2. Nauczyciele odpowiedzialni: Elżbieta Sell- 602500956, Iwona Smarż – 605733141.
  3. Zgłoszenia uczestników należy przesłać na karcie uczestnictwa na adres szkoły z dopiskiem – Klub Młodego Restauratora lub adres elektroniczny sell@zychlin.edu.pl do dnia 9 grudnia 2019 r.
  4. Do 10 grudnia 2019 r. pocztą elektroniczną zostanie przesłana informacja zwrotna o zakwalifikowanych zespołach w konkursie.

   

  Adres szkoły: ZSE-U, Żychlin-ul. Parkowa 2, 62-571 Stare Miasto  (6 km od Konina, kierunek Turek)
  Tel. 063-2442663,  063- 2442553