• Wręczenie Stypendiów Starosty Konińskiego

    4 lutego 2013

    24_2013Zarząd Powiatu przyznał stypendia Starosty Konińskiego. Spotkanie ze stypendystami, ich rodzicami, nauczycielami oraz wręczenie listów gratulacyjnych potwierdzających decyzję o ich przyznaniu odbyła się 1 lutego 2013 r., o godz. 13.00  w konińskim Starostwie.
    W gronie stypendystów z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych znalazło się  21 uczniów. & uczniów z Liceum, 14 z techników i łącznie 16 uczniów klas maturalnych.
    Stypendia Starosty Konińskiego przyznane zostały według kryteriów „Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół powiatu konińskiego” uchwalonego przez Radę Powiatu 16 lutego 2012 roku. Warunkiem koniecznym uzyskania gratyfikacji finansowej były wyróżniające się wyniki w nauce, czyli osiągnięcie w poprzednim roku szkolnym średniej ocen na poziomie co najmniej 4,75.