• Ewaluacja stażu naszej młodzieży po tygodniu pobytu w Hiszpanii

    26 lipca 2019

    Firma EuroMind z Sewilli, która jest partnerem naszej szkoły w Projekcie Erasmus+ „Bilet do przyszłości w karierze zawodowej” dokonała ewaluacji ze stażu uczniów, którzy pracują w różnych firmach hiszpańskich doskonaląc swoje umiejętności zawodowe. Staż rozpoczął się 8 lipca i w drugim tygodniu odbyło się spotkanie ewaluacyjne z opiekunem ze strony euroMind p. Mari Municzewską, która zbierając informacje od pracodawców oceniła bardzo dobrze naszą młodzież za zaangażowanie i postawę w miejscu pracy. Równocześnie zebrała opinie uczniów i ich stopień zadowolenia z odbywanego stażu. Tutaj też ocena naszych uczniów była bardzo wysoka, uczniowie chwalą sobie hiszpańskich pracodawców, ich życzliwość, opiekuńczość i zrozumienie. To bardzo dobrze wróży kontynuacji pracy naszych uczniów w następnych tygodniach. Młodzież coraz lepiej będzie wywiązywała się z powierzonych zadań i zdobędzie nowe umiejętności. Dla uczniów klasy gastronomicznej będzie to umiejętność tworzenia różnorodnych potraw charakterystycznych dla kuchni hiszpańskiej, dla hotelarzy organizacja pracy w housekeepingu a dla uczniów z organizacji reklamy poznanie działania marketingu na europejskim rynku.