• OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „Stop dla narkotyków, alkoholu, papierosów i dopalaczy”

  22 lutego 2019

  Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie;

  Konkurs objęty jest honorowym patronatem: Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Starosty Konińskiego, grupy SuperBelfrzy RP oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie;

  Patronat medialny nad konkursem sprawuje: Głos Nauczycielski oraz TV Wielkopolska;

  Konkurs jest częścią ogólnopolskiego projektu „Stres a nasz mózg – walka do wygrania”;

   

  REGULAMIN KONKURSU:

  • Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych (3 klasa) oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski;
  • Konkurs oceniany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: 11-15 lat oraz 16-19 lat;
  • Celem konkursu jest promowanie zdrowego stylu życia oraz rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży;
  • Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu na temat: „Stop dla narkotyków, alkoholu, papierosów i dopalaczy”, który nawoływać ma do zaprzestania sięgania po alkohol, narkotyki, dopalacze        czy papierosy lub prezentować negatywne skutki sięgania po te substancje;
  • Technika wykonania plakatu jest dowolna (np. malarstwo, grafika, wyklejanka, fotomontaż, collage);
  • Format plakatu: brystol o rozmiarach A3 !
  • W konkursie każdy uczestnik indywidualnie wykonuje plakat, prace zbiorowe nie będą oceniane;
  • Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatorów;
  •  Kryteria oceny prac:
  • *stopień trudności wykonania plakatu, *jakość i estetyka pracy, *oryginalność przekazu,
  • Na odwrotnej stronie pracy należy przykleić metryczkę: imię i nazwisko oraz wiek autora, imię i nazwisko oraz nr telefonu opiekuna, nazwa oraz adres mailowy szkoły, a także oświadczenie „Wyrażam zgodę                        na publikowanie mojego imienia i nazwiska oraz mojego wizerunku na stronach internetowych Organizatora oraz w środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu” podpisane przez ucznia i opiekuna;
  • Prace mogą zostać przesłane pocztą (z dopiskiem Dzień Mózgu 2019) na adres: ZSEU w Żychlinie,           ul. Parkowa 2, 62 -571 Stare Miasto  lub osobiście dostarczone do Organizatora (ZSEU w Żychlinie)          do dnia 5 marca 2019 r.  (prace dostarczone po 6 marca nie będą oceniane);
  • Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora;
  • Na autorów najlepszych prac, w każdej kategorii wiekowej, czekają nagrody ufundowane przez Starostę Konińskiego oraz fundację FENS z Brukseli (Federation of European Neuroscience Societies);
  • Organizator konkursu  skontaktuje się z opiekunem ucznia, w przypadku gdy został on laureatem konkursu;
  •  Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie biologiazblondynka.blogspot.com 8 marca br.;
  • Wręczenie nagród nastąpi 15 marca 2019 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im F. Chopina    w Żychlinie podczas podsumowania obchodów Światowego Tygodnia Mózgu;

   

  Organizatorzy

  OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

  „Stop dla narkotyków, alkoholu, papierosów  i dopalaczy”

   Konkurs jest częścią ogólnopolskiego projektu

  „Stres a nasz mózg – walka do wygrania”

  Organizatorem konkursu jest:

  Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie

  Konkurs objęty jest honorowym patronatem:

  Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Starosty Konińskiego, grupy SuperBelfrzy RP oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie

  Patronat medialny nad konkursem sprawuje:

  Głos Nauczycielski oraz TV Wielkopolska

   

  OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

  „Zdrowe sposoby walki ze stresem”

  Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie;

  Konkurs objęty jest honorowym patronatem: Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Starosty Konińskiego, grupy SuperBelfrzy RP oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie;

  Patronat medialny nad konkursem sprawuje: Głos Nauczycielski oraz TV Wielkopolska;

  Konkurs jest częścią ogólnopolskiego projektu „Stres a nasz mózg – walka do wygrania”;

   REGULAMIN KONKURSU:

  • Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych (3 klasa) oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski;
  • Konkurs oceniany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: 11-15 lat oraz 16-19 lat;
  • Celem konkursu jest promowanie zdrowego stylu życia oraz rozwijanie uzdolnień informatycznych dzieci i młodzieży;
  • Zadaniem konkursowym jest wykonanie prezentacji multimedialnej na temat: „Zdrowe sposoby walki ze

  stresem”, która prezentować ma i promować tylko zdrowe sposoby walki ze stresem;

  • Prezentacja multimedialna musi: wykonana być w programie Power Point; zawierać od 15 do 30 slajdów;

  zawierać stronę tytułową z danymi autora; imię i nazwisko, wiek, szkoła, imię i nazwisko opiekuna;

  zawierać informację o wykorzystanych materiałach źródłowych;

  • Prezentacja multimedialna powinna zostać nagrana na płytę CD lub DVD;
  • Oceny pracy dokona Jury powołane przez Organizatora;
  • Kryteria oceny:

  *zgodność treści z tematyką konkursu,                * wartość merytoryczna pracy,

  *sposób zaprezentowania tematu, techniczna strona pracy,

  • Na odwrotnej stronie pracy należy przykleić metryczkę: imię i nazwisko oraz wiek autora, imię i nazwisko oraz nr telefonu opiekuna, nazwa oraz adres mailowy szkoły, a także oświadczenie „Wyrażam zgodę                        na publikowanie mojego imienia i nazwiska oraz mojego wizerunku na stronach internetowych Organizatora oraz w środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu” podpisane przez ucznia i opiekuna;
  •  Prace mogą zostać przesłane pocztą (z dopiskiem Dzień Mózgu 2019) na adres: ZSEU w Żychlinie,          ul. Parkowa 2, 62 -571 Stare Miasto  lub osobiście dostarczone do Organizatora (ZSEU w Żychlinie)           do dnia 5 marca 2019 r.  (prace dostarczone po 6 marca nie będą oceniane);
  • Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora;
  • Na autorów najlepszych prac, w każdej kategorii wiekowej, czekają nagrody ufundowane przez Starostę Konińskiego oraz fundację FENS z Brukseli (Federation of European Neuroscience Societies);
  • Organizator konkursu  skontaktuje się z opiekunem ucznia, w przypadku gdy został on laureatem konkursu;
  •  Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie biologiazblondynka.blogspot.com 8 marca br.
  • Wręczenie nagród nastąpi 15 marca 2019 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im F. Chopina    w Żychlinie podczas obchodów Światowego Tygodnia Mózgu;

  Organizatorzy

  OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

  „Zdrowe sposoby walki ze stresem”

   Konkurs jest częścią ogólnopolskiego projektu

  „Stres a nasz mózg – walka do wygrania”

  Organizatorem konkursu jest:

  Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie

  Konkurs objęty jest honorowym patronatem:

  Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Starosty Konińskiego, grupy SuperBelfrzy RP oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie

  Patronat medialny nad konkursem sprawuje:

  Głos Nauczycielski oraz TV Wielkopolska