• Lekcja otwarta podczas wycieczki po Koninie

    3 października 2018

    Zgodnie z założeniami projektu edukacyjnego „Przed 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę” w dn. 27 września 2018 r. została zorganizowana i przeprowadzona wycieczka regionalna pod hasłem „Poznaj swoje miasto, od najstarszych dziejów do czasów współczesnych”.

    Dzięki uprzejmości pracowników Urzędu Miejskiego  zajęcia, wprowadzające uczniów w tajniki historii miasta, odbyły się w Ratuszu w Koninie. Kolejnym etapem przedsięwzięcia było zwiedzanie ważniejszych miejsc i obiektów, będących świadkami ważnych wydarzeń, jakie miały miejsce w naszym mieście. Najważniejszym punktem programu było zapoznanie uczniów z historią pomników i tablic Pamięci Narodowej: na Placu Wolności, na Wale Tarejwy i za Parkiem im. Fryderyka Chopina. Uczniowie zapalili znicze i minutą ciszy godnie uczcili pamięć ofiar walk narodowowyzwoleńczych oraz I i II wojny światowej.

    Przedsięwzięcie było realizacją kolejnego zaplanowanego działania „Dla Niepodległej”, którego celem było uczczenie 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

    Organizatorzy: Krystyna Gajewska, Urszula Jędrzejewska- Kamińska, Magdalena Śliwińska. Wykłady poprowadził Zbigniew Gajewski.