• „Z łezką w oku, z radością w sercu…”

    28 czerwca 2018

    Każdy uczeń ZSEU wychodził z sali gimnastycznej po zakończeniu roku szkolnego. Nagrody pieniężne wręczane przez p. Wicestarostę, Władysława Kocaja, ucieszyły Olimpijczyków – Erikę Świętanowską i Dominika Jezierskiego. Uhonorowano uczniów o najwyższych średnich : Szantal Strzelinską z klasy 1 LO – średnia 5.53, Erikę Świętanowską i Agatę Wieczorkiewicz z klasy 2 TŻiU – średnie 5.54. Nagrodzono również najlepszych sportowców – Dawida Mikułę, Norberta Głąba i Mateusza Kubickiego, Katarzynę Paradowską i Małgorzatę Juszczak. Doceniono zdolnych anglistów – Bartosz Zieliński w konkursie językowym zajął 7 miejsce w Wielkopolsce, 39 w kraju. Dyplomy odebrali znawcy sztuki kulinarnej, miłośnicy książek, szkoleni poeci i twórcy. Swoją obecność po raz kolejny wspaniale zaznaczył Szkolny Klub Wolontariatu. Nasza szkoła otrzymała certyfikat „Szkoła z życiem”. Obie opiekunki Klubu zostały wyróżnione za przeprowadzenie kampanii „Drugie życie”. W Wielkopolsce ZSEU znalazł się wśród trzech wyróżnionych szkół. Ozdobą uroczystości stały się piosenki w wykonaniu Szantal Strzelińskiej i Wiktorii Kaczmarek. Publiczność przyjęła je owacyjnie. Młodzież podziękowała pedagogom, wręczając piękne kwiaty. Symbolem wakacji stały się radosne okrzyki wypełniające zmęczone szkolne korytarze. Bez obaw! Już jutro odpoczną..