• Gratulacje dla Eriki i Dominika

    11 czerwca 2018

    Sukcesem zakończył się udział Eriki Świętanowskiej z klasy II oraz Dominika Jezierskiego z klasy III  technikum żywienia i usług gastronomicznych na XLII Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, które odbyły się w dniach 7-8. 06. 2018 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Do stolicy Dolnego Śląska przyjechali uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę punktów w odbywających się w kwietniu eliminacjach okręgowych, w poszczególnych blokach. Do etapu centralnego przystąpiło 230 uczniów z całej Polski. Prof. dr hab. Józef Starczewski, przewodniczący Komitetu Głównego OWiUR podkreślał, że już samo zakwalifikowanie się do etapu centralnego, to ogromny sukces. – Żeby tu być, przeszliście długą drogę. Serdecznie dziękuję za wielkie zaangażowanie zarówno wam, jak i waszym nauczycielom – mówił prof. Starczewski. Erika brała udział w bloku technologia żywności i uzyskała tytuł laureata. Dominik rywalizował w bloku gastronomia i wywalczył tytuł finalisty. Erika i Dominik zaprezentowali dużą wiedzę i umiejętności w swoich dziedzinach i pokazali, że w naszej szkole kształcenie zawodowe jest na najwyższym ogólnopolskim poziomie. W finale Centralnym, tak jak na każdym etapie, należało rozwiązać test składający się z 60 pytań oraz wykonać 3 zadania praktyczne. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Laureaci OWiUR, zgodnie z rozporządzeniem MEN są zwalniani z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w części pisemnej. Tytuł laureata i finalisty jest również przepustką na upragniony kierunek studiów. Na prestiżowych uczelniach coraz trudniej będzie można uzyskać indeks, a Erika i Dominik mają tę drogę ułatwioną. Włożona praca pod kierunkiem Elżbiety Sell nauczycielki przedmiotów zawodowych przyniosła wspaniały efekt. Gratulujemy naszym uczniom, którzy są dumą naszej szkoły.