• „Ekologia w gospodarstwie od A do Z”

  18 czerwca 2013

  konkurs_127x96Uczennice Justyna Janiszewska, Anna Butler, Sandra Sierocka i Marta Babiak z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie zostały laureatkami ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Ekologia w gospodarstwie od A do Z” zorganizowanego przez Fundację Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju z Warszawy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

  Konkurs polegał na przygotowaniu projektu gospodarstwa domowego/rolnego uwzględniającego zastosowanie różnych rozwiązań przyjaznych środowisku, których wzajemna  synergia w sposób korzystny wpływa na zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi. W nagrodzonych projektach uwzględniono m.in.: możliwości ograniczania emisji gazów cieplarnianych przez gospodarstwo, racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, stosowanie upraw roślin energetycznych i ich wykorzystanie w procesie pozyskania energii na cele własne gospodarstwa, wykorzystanie energii wiatru i energii słonecznej do zaspokojenia potrzeb energetycznych gospodarstwa i wiele innych, dobrych praktyk, korzystnie wpływających na stan środowiska naturalnego.

  Prace uczennic okazały się najlepsze spośród 321 nadesłanych projektów od uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Opiekę nad pracami sprawowała pani Joanna Gadomska, nauczyciel biologii z ZSEU.

  Nagrody w konkursie ufundowała Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju z Warszawy oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

  DSC04221_864x648