• Konkurs na najpiękniejszą kartkę o tematyce wiosennej lub z okazji Świąt Wielkanocnych.

  15 marca 2021

  Konkurs na najpiękniejszą kartkę o tematyce

  wiosennej  lub z okazji Świąt Wielkanocnych 

   

  Konkurs skierowany  jest dla wszystkich uczniów klas 1.  Prace można wykonać w dwóch technikach (jedna do wyboru)

   – w postaci  cyfrowej lub zrobiona ręcznie.

   

   

   

  Regulamin nr 1 – kartki wykonane w postaci  cyfrowej:

  • jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę;
  • w konkursie mogą brać udział tylko uczniowie ZSEU Żychlin;
  • praca powinna być oryginalna i wykonana w wymiarze max  do formatu A4 – w mm: 210 x 297 mm.
  • zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie e-pracy z okazji Świąt Wielkanocnych lub o tematyce wiosennej;
  • samodzielnie należy wykonać wszystkie elementy kartki, w tym minimum jeden rysunek – wykonany dowolna techniką;
  • praca może być zapisana w formacie: jpg, png, gif, tif, bmp, doc, docx, jpeg, jpg,  lub innym formacie graficznym;
  • kartki wykonane niezgodnie z założeniami regulaminu nie podlegają ocenie konkursowej (prace gotowe – ściągnięte z internetu);
  • osoby przystępujące do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie ich prac oraz danych osobowych (imię, nazwisko, klasa, uzyskane miejsce; uczniowie, którzy nie życzą sobie podawania ich nazwisk i imion przy pracach nagrodzonych zaznaczają to w mailu a ich prace będą oznaczone inicjałami);
  • prace będą oceniane przez komisję  25 kwietnia 2021 r.

   

  Uczniowie, którzy będą przesyłać pracę/pliki  – proszę o oznaczenie ich (podpisanie pliku): imię, nazwisko, klasa, lub inicjały oraz klasa (np. 1BW  AZ.jpeg  lub 1LOP Zofia. A.bmp ).

  Prace proszę wysyłać na platformę TEAMS (wpisując w zakładce CZAT – Krzysztof Wolski)

   

   

   

  Regulamin nr 2 – kartki wykonane ręcznie:

   

  1. Kartki świąteczne/wiosenne należy wykonać w dowolnej technice plastycznej (np. rysunek pisakiem, malarstwo, wyklejanka, wydrapywanka lub przestrzennie);

  2. Format pracy: A4 lub A5 (kartka może być kolorowa);

  3. Prace składamy w bibliotece szkolnej do dnia ….. (25 marca- czwartek), starannie opisane na odwrocie: imię, nazwisko autora oraz klasa.

  4. Kryterium oceniania:

  – oddanie nastroju wiosny i tradycji Świąt za pomocą symboli, zgodność z tematem;

  – walory artystyczne, oryginalność, pomysłowość;

  – staranność wykonania.

  5. Odpowiedzi na ewentualne pytania i konsultacji udzielają:

   

  Krzysztof Wolski – kartki wykonane w postaci  cyfrowej;

  Magdalena Śliwińska – kartki wykonane ręcznie;