• Innowacja „Biologia w naukach matematyczno – przyrodniczych”

  Nauczyciele prowadzący: Joanna Gadomska, Ewa Wallis,

  Innowacja realizowana jest w okresie: wrzesień 2016 – kwiecień 2018

  Jest to innowacja metodyczno-organizacyjna.

  Realizowana jest przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego .

   

  Głównym celem innowacji jest poszerzenie wiedzy uczniów o nowe zagadnienia z zakresu matematyki, biologii, chemii i geografii oraz ukazanie korelacji wieloprzedmiotowej, dzięki uczestnictwu w licznych warsztatach, szkoleniach i wycieczkach. Realizowana innowacja okazała się świetnym sposobem na pokazanie uczniom, iż wiedza matematyczna przydaje się w lepszym zrozumieniu wielu procesów biologicznych. Podczas licznych warsztatów, uczniowie rozwiązują zadania na kartach pracy, ćwiczyli umiejętność poprawnego rozwiązywania określonych typów problemów pojawiających się w arkuszu maturalnym, a także kształcili umiejętność czytania poleceń i zwracania szczególnej uwagi na znajdujące się w pytaniach czasowniki operacyjne, takie jak „uzasadnij”, „porównaj”, „podaj”, „wykaż” i „wyjaśnij”.