• Smaki życia, czyli o ciekawej i tajemniczej naturze żywności

    3 grudnia 2018

    30 listopada 2018 r. odbyły się pierwsze zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej „Smaki  życia, czyli o ciekawej i tajemniczej naturze żywności”, która jest realizowana w naszej szkole w roku 2018/2019. Innowacja ma charakter interdyscyplinarny i realizuje cele związane z rozwijaniem kompetencji kluczowych u uczniów:  porozumiewania się w języku ojczystym oraz w języku obcym, kompetencji informatycznych, społecznych oraz rozwijanie kreatywności i pomysłowości. Zajęcia zostały przeprowadzone przez uczniów klasy I, II, III technikum żywienia i usług gastronomicznych. Młodzież przygotowała prezentacje o czterech krajach: Brazylii, Japonii, Indii i Włoch. Uczniowie wykorzystali swoją wiedzę z geografii, języka angielskiego i gastronomii. Przygotowane informacje dotyczyły położenia, warunków klimatyczno – glebowych danego kraju, charakterystycznych upraw spotykanych w określonym klimacie oraz wykorzystaniu różnych surowców do sporządzania typowych i ciekawych potraw i napojów. Smaki kuchni tych krajów można było poznać poprzez barwne prezentacje uczniów. Ciekawą strona tej innowacji jest również zaprezentowana przez młodzież umiejętność posługiwania się językiem angielskim. W zajęciach wzięła też udział klasa I TOR, z którą uczniowie klas gastronomicznych podzielili się swoją wiedzą.  Nad przebiegiem zajęć czuwali nauczyciele odpowiedzialni za innowację: Elżbieta Sell, Arleta Sztaba i Kacper Bartoszewski.