• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • ikona resetu interlinii
  • ikona większej interlinii+
  • Kontrast:
  • ikona włączania kontrastu
  • ikona wyłączania kontrastu
  • Mapa strony:
  • ikona mapa strony

Zapraszamy do naszych szkół :

Z a p r a s z a m y !!!! 

 

Z a p r a s z a m y !!!!

Rozpocznij naukę w przyjaznej dla uczniów szkole…

Dokumenty do pobrania – PAMIĘTAJ!!! NIE  MA  NABORU ELEKTRONICZNEGO!!! 

 

 

Podanie do szkoły.docx 

Kwestionariusz osobowy kandydata.docx 

Podanie do internatu.docx

Karta informacyjna wychowanka internatu.docx

Podanie do szkoły policealnej.doc 

 

                          Rekrutacja 2021/2022                                 

4 – letnie Liceum Ogólnokształcące (po szkole podstawowej)

Proponowane przedmioty  w zakresie rozszerzonym:

facebook

youtube