• „Moje dziecko nie słyszy – problemy dzieci z wadą słuchu”

  28 listopada 2013

  Dnia 26.11.2013 r. na terenie naszej szkoły odbyła się konferencja pt. „Moje dziecko nie słyszy – problemy dzieci z wadą słuchu”.  Organizatorami tego wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Koninie oraz  Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie z Filią w Koninie. W konferencji udział wzięli rodzice, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, pedagodzy i nauczyciele pracujący z dziećmi z wadami słuchu.

  Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładów:

  – lek. med. Ewy Wypychowskiej-Morkowskiej, specjalisty w dziedzinie audiologii i foniatrii pt.: Medyczne aspekty diagnozy i leczenia dzieci z wadą słuchu,

  – psychologa Beaty Sareło, surdopedagoga PPP-P w Ślesinie, pt.: Obraz psychologiczny dziecka z wadą słuchu,

  – dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Małgorzaty Sobieraj pt.: Orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z wadami słuchu,

  – Katarzyny Łojko, Anny Oleksy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2  w Kaliszu pt.: Metody pracy w ośrodku”,

  – Tatiany Hylla  ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu pt.” „Wybór właściwej szkoły” – funkcjonowanie dziecka niesłyszącego w Ośrodku,

  – Pani Kariny Akseńczuk Dyrektora Centrum Języka Migowego CODA w Koninie pt.: „Moja historia”

  – wystąpienia rodziców dzieci z niepełnosprawnością słuchową – z perspektywy doświadczeń rodziców

  – Kariny Akseńczuk, Przewodniczącej Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego pt.: „Działalność organizacji pozarządowych na rzecz osób niesłyszących”.

  Konferencja stworzyła możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń oraz poszerzenia zakresu wiedzy na temat funkcjonowania dzieci z wadą słuchu.