• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony 
 • Facebook :
 • 800px Facebook f logo 2019

 

 DOKUMENTY 

BRAK NABORU ELEKTRONICZNEGO !!!

Poniższe dokumenty należy pobrać,wypełnić i dostarczyć

za pomocą jednego z wymienionych sposobów:

 •  pocztą elektroniczną (skan dokumentów lub zdjęcie) na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wysłać pocztą tradycyjną (wskazany list polecony) na adres szkoły:

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych   Żychlin, ul. Parkowa 2  62-571 Stare Miasto

 • osobiście do sekretariatu szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:00

Uwaga: Jeśli nie możesz pobrać dokumentów – zmień przeglądarkę!!! 

Podanie_do_szkoły_2022-23.doc

Kwestionariusz_osobowy_kandydata_1.docx

Podanie_internat.docx

Karta informacyjna Wychowanka Internatu.docx 

 

 

Zapraszamy ósmoklasistów na otwarte soboty od 19 marca

 

 KIERUNKI KSZTAŁCENIA 

 

PREZENTACJA(kliknij tutaj)

zseu2021

  

4 – letnie Liceum Ogólnokształcące (po szkole podstawowej)

5 – letnie Technika (po szkole podstawowej) w zawodach:

Szkoła Branżowa 

Szkoły dla dorosłych

-Liceum Ogólnokształcące

Proponowane przedmioty  w zakresie rozszerzonym:

- geografia/biologia

- WOS

 - język angielski

technik spedytor   

technik żywienia i usług gastronomicznych

- technik hotelarstwa

- technik agrobiznesu

- technik  reklamy

- technik ekonomista

- technik leśnik 

        

 I stopnia

- magazynier logistyk

- kucharz

- rolnik

- pracownik pomocniczy gastronomii

- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

- kierowca  mechanik - NOWOŚĆ !!! 

 

Kwalifikacyjne  kursy   w   zawodach:

- rolnik (ROL.04) 

- technik agrobiznesu (ROL.04 i ROL.05)

- kucharz (HGT.02) 

Szkoła Policealna : 

- technik rachunkowości (EKA.07 i EKA.05) 

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

Szkoła Branżowa II stopnia

- technik żywienia   i usług gastronomicznych

 

FILM PROMOCYJNY 

 

 TERMINY 

Ogłaszamy terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. 

 

729x308 

 

Najważniejsze informacje

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 16 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świdectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasistyoraz łożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje należy złożyć od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 20 lipca 2022 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2022 r.
 • W terminie od 20 lipca 2022 r. do 1 sierpnia 2022 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2022 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 przeprowadza się postępowanie uzupełniające.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe). 
 • Materiały o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 - Rekrutacja 2022/2023 

 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

facebook

youtube

instagram
274225865 4983986018324116 7077637840486135471 n