• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony 
 • Facebook :
 • 800px Facebook f logo 2019

 

 

Nasza szkoła zakwalifikowała się do udziału w projekcie prowadzonym przez Uniwersytet Szczeciński i firmę COMBIDATA Poland sp. z o. o., przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu „AS KOMPETENCJI” jest umożliwienie uczniom szkół ponadgimnazjalnych rozwój kompetencji matematyczno –fizycznych i kompetencji z przedsiębiorczości.

KORZYŚCI DLA UCZNIÓW
1. Dzięki projektowi uczniowie począwszy od II semestru roku szkolnego 2009/2010 aż do sierpnia 2012 r. korzystają z bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w ramach Ponadregionalnego Szkolnego Ruchu Naukowego, wpływających na rozwój ich kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-fizycznych lub przedsiębiorczości.
2. Każdy uczeń weźmie udział w zajęciach prowadzonych przez kadrę dydaktyczną wyższych uczelni.
3. Uczniowie w ramach projektu mają możliwość korzystania z nowoczesnych pomocy dydaktycznych i edukacyjnych zakupionych w ramach projektu.
4. Udział w projekcie będzie mieć pozytywne przełożenie na wyniki matur poprzez wsparcie edukacyjne w ramach prowadzonych zajęć oraz materiałów e-learnigowych.
5. Poprzez współpracę z kadrą dydaktyczną uczniowie mają możliwość zapoznania się z akademickim środowiskiem, realiami oraz możliwościami edukacyjnymi poprzez co zachęcimy uczestników do kontynuacji nauki na kierunkach studiów związanych z kompetencją matematyczno –fizyczną lub przedsiębiorczości .
6. Uczniowie dzięki projektowi mogą korzystać z nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych wykorzystujących portal edukacyjny za pomocą, którego będą udostępniane interaktywne materiały edukacyjne, tworzone grupy dyskusyjne.
7. Uzupełnieniem zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych są festiwale naukowe z nagrodami dla autorów najlepszych projektów, wykłady pokazowe, naukowe wycieczki krajowe lub zagraniczne.
8. Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie rozwijają swoje kompetencje matematyczno-fizyczne lub z przedsiębiorczości, co będzie miało istotny wpływ na wyniki egzaminów maturalnych oraz możliwość kontynuacji nauki na poziomie akademickim na kierunkach ścisłych, technicznych, ekonomicznych itp.
9. Dzięki pracy zespołowej opartej na metodzie projektu uczniowie nabywają nowe kompetencje przydatne w dalszej nauce lub pracy zawodowej.
Grupy projektowe prowadzą : z przedsiębiorczości – pani Magdalena Garus, matematyczno-fizyczną – pani Agnieszka Gantzke-Parus.
Więcej informacji można uzyskać odwiedzając stronę projektu http://askompetencji.eduportal.pl/

Projektem zostali objęci uczniowie klas I w roczniku szkolnym 2009/2010, z których utworzono dwie grupy 10 osobowe:
– przedsiębiorczości
– matematyczno – fizyczną
Uczniowie klas II TA, II TH/TOT, II TŻ, II Lots, II Loe uczestniczą w zajęciach z określonych kompetencji, realizują zajęcia metoda e-learningową poprzez platformę edukacją.
Szkoła dzięki uczestnictwo w projekcie została wyposażona w tablice multimedialną, laptop, aparat fotograficzny. Cztery razy w semestrze mamy przyjemności gościć wykładowców z Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy prowadzą zajęcia z młodzieżą z naszej szkoły (klasa ITŻ, II TŻ, II TH/TOT, ITA, II TA, II LOe, II LOts).

W ramach projektu :

przeprowadzaliśmy doświadczenia 

 

ag1ag2

Oglądaliśmy i testowaliśmy sprzęt medyczny

 

ag3ag4ag5 

 

Uczyliśmy się prezentować swoją wiedzę 

 

ag6as7 

 

W dniu 15 listopada 2011 r., w ramach projektu  odbył się wykład dr Lecha Dębińskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt.: „Fizyka Jądrowa”. 

 

asy1asy2

W dniu 12. grudnia odbył się w naszej szkole wykład profesora Krzysztofa Dmytrów z Uniwersytetu Szczecińskiego dotyczący : Elementów teorii podejmowania decyzji

 

asgr

 

facebook

youtube

instagram
274225865 4983986018324116 7077637840486135471 n