• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony 
 • Facebook :
 • 800px Facebook f logo 2019

 

PODSUMOWANIE I EDYCJI PROJEKTU

 Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” 

 

 

Projekt „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” skierowany był do uczniów klas Liceum( 1LOP i 2 LO). Jednym z podstawowych działań projektowych było powstanie pracowni fizycznej. Zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów. Doposażenie pracowni uatrakcyjniło ofertę edukacyjną oraz pozwoliło uczniom na naukę w drodze doświadczeń, a nie tylko nauczania wiedzą teoretyczną.

W wyniku przeprowadzonych zajęć projektowych uczniowie nabyli  doświadczenie zarówno praktyczne jak i teoretyczne, a nauczyciele uzyskali  szereg nowych kwalifikacji i kompetencji w zakresie nauczania. Poprzez doradztwo zawodowe projekt przyczynił  się do rozwoju postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Zajęcia te uświadomiły uczniom co będzie im towarzyszyć gdy obiorą wymarzoną ścieżkę zawodową.

Warsztaty geograficzne umożliwiły uczniom zapoznanie się ze środowiskiem geograficznym Regionu Konińskiego. Uczniowie nabyli umiejętność wykorzystywania GIS do własnych celów. Zaznajomili się z podstawowymi prawami geografii społeczno-ekonomicznej, nauczyli się wykorzystywać podstawowe metody badawcze m.in. obserwację terenową, pomiar, ankietę, wywiad.

W ramach koła zainteresowań z fizyki kształtowano  postawy twórcze, rozwijano pomysłowość w myśleniu i działaniu. Uczniowie planowali  eksperymenty, wykonywali doświadczenia i  wyciągali  wnioski. Wykorzystywali dostępne źródła do zdobywania wiadomości z zakresu literatury i multimediów. Dbali o płynne posługiwanie się terminologią fizyczną, zdobyli określony zasób pojęć i uczyli się posługiwać językiem fizycznym.

Dzięki zajęciom wyrównawczym z j. angielskiego i z matematyki uczestnicy projektu mogli wyrównać  zaległości i braki w wiadomościach , mieli możliwość powtórzenia i utrwalenia wiedzy przekazywanej na lekcjach oraz skorzystania z indywidualnej formy pomocy nauczyciela. Dzięki tym zajęciom osiągnęli  lepsze wyniki w nauce , podnieśli poziom samooceny, zwiększyli  wiarę we własne siły.

Wsparciem w ramach projektu objęci byli  także uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia te nauczyły uczestników umiejętności aktywnego słuchania,  podejmowania współpracy, lepszego kontrolowania trudnych emocji oraz  wyrażania swojego zdania w sposób asertywny. Uczniowie udoskonalili umiejętność radzenia sobie ze stresem, wzmocnili poczucie własnej wartości oraz motywację do pracy. Podczas doradztwa indywidualnego uczniowie rozwiązywali testy określające ich osobowość, predyspozycje zawodowe, zdolności komunikacyjne i organizacyjne, zainteresowania i skłonności. Przeprowadzony został test pozwalający dokonać samooceny. Założona została teczka zawodowa. Na warsztatach uczniowie poznali jakie zasady obowiązują przy konstruowaniu CV oraz

listu motywacyjnego, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Rozwijali podstawowe umiejętności interpersonalne, poznawali tajemnice rynku pracy.

 

Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI

 

  

 

Okres realizacji: od 25 marca 2019 r. do 30 czerwca 2021 roku

Wartość projektu: 570.786,45 zł, w tym dofinansowanie 542.247,12 zł

Liczba osób objęta projektem: 237 osób

Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa: Powiat Koniński – Partner wiodący, Miasto Konin – Partner
Skierowany jest do uczniów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego – Partnera wiodącego – Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie oraz  Partnera – Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie, Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

Cel i przedmiot projektu: kompleksowe wsparcie obejmujące podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami, a także nauczycieli poprzez:
– organizację zajęć wyrównawczych i rozwijających kompetencje kluczowe u 192 uczniów,
– doposażenie 4 szkół w pracownie przyrodnicze do przeprowadzenia doświadczeń i eksperymentów,
– wsparcie indywidualne uczniów poprzez organizację zajęć specjalistycznych i wyposażenie szkół w specjalistyczny sprzęt,
– wsparcie 45 nauczycieli w formie studiów podyplomowych i szkoleń,
– doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 163 uczniów.

Koordynator ZSEU:   Ewa Wallis 

 

Link do rekrutacji uczniów 

 

Link do rekrutacji nauczycieli 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów 

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie.docx

 

 

 

 

1. Zapytanie ofertowe  z załącznikami – sprzęt komputerowy i audiowizualny:

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego- wzór umowy

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 4  do zapytania ofertowego-wzór oferty

Zapytanie ofertowe- sprzęt komputerowy i audiowizualny 

 

2. Zapytanie ofertowe z załącznikami -pomoce dydaktyczne:

Załącznik nr 1 zapytanie ofertowe na pomoce dydaktyczne

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego-Umowa-wzór

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 4 -oferta wzór

Zapytanie ofertowe – pomoce dydaktyczne 

 

3. Zapytanie ofertowe z załącznikami – farby

zał. 2 wzór oferty

Załącznik 1 do zapytania ofert.

Zapytanie ofertowe farby

4. Zapytanie ofertowe z załącznikami -drzwi

Oferta drzwi-wzór -zał. 2

Załącznik 1 do zapyt. ofert.

Zapytanie ofertowe drzwi

5. Zapytanie ofertowe z załącznikami- stoliki uczniowskie i krzesła

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wzór umowy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania  ofertowego-wzór oferty

Zapytanie ofertowe- stoliki i krzesła

6. Zapytanie ofertowe z załącznikami- stół demonstracyjny

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego -umowa-wzór

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 – wzór oferty

Zapytanie ofertowe – stół demonstracyjny 

 

 Harmonogram wsparcia  w ramach projektu „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” 

 

II EDYCJA PROJEKTU 2020/2021  

 

 

 

Nazwa i adres szkoły
Nazwa rodzaju wsparcia

Data

Godziny wsparcia
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych     im .F. Chopina   w Żychlinie

Żychlin, ul.Parkowa2

 62-571 Stare Miasto

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 18.01.2021r.

25.01.2021r.

01.02.2021r.

08.02.2021r.

15.02.2021r.

22.02.2021r.

01.03.2021r.

08.03.2021r.

15.03.2021r.

22.03.2021r.

12.04.2021r.

19.04.2021r.

26.04.2021r.

14.10 – 15.40(2h)

14.10 – 15.40(2h)

14.10 – 14.55

14.10 – 14.55

14.10 – 14.55

14.10 – 14.55

14.10 – 14.55

14.10 – 14.55

14.10 – 14.55

14.10 – 14.55

14.10 – 14.55

14.10 – 14.55

14.10 – 15.40(2h)

Zajęcia socjoterapeutyczne 22.01.2021r.

28.01.2021r.

05.02.2021r.

12.02.2021r.

19.02.2021r.

24.02.2021r.

05.03.2021r.

12.03.2021r.

19.03.2021r.

26.03.2021r.

09.04.2021r.

16.04.2021r.

23.04.2021r.

28.04.2021r.

16.25-17.55(2h)

16.25-17.55(2h)

15.40-16.25

15.40-16.25

15.40-16.25

15.40-16.25

15.40-16.25

15.40-16.25

15.40-16.25

15.40-16.25

15.40-16.25

15.40-16.25

15.40-16.25

15.40-16.25

Zajęcia psychoedukacyjne 22.01.2021r.

28.01.2021r.

05.02.2021r.

12.02.2021r.

19.02.2021r.

24.02.2021r.

05.03.2021r.

12.03.2021r.

19.03.2021r.

26.03.2021r.

09.04.2021r.

16.04.2021r.

23.04.2021r.

28.04.2021r.

14.55-16.25(2h)

14.55-16.25(2h)

14.55-15.40

14.55-15.40

14.55-15.40

16.25-17.10

14.55-15.40

14.55-15.40

14.55-15.40

14.55-15.40

14.55-15.40

14.55-15.40

14.55-15.40

16.25-17.10

Koło zainteresowań

z fizyki

25.01.2021r.

26.01.2021r.

04.02.2021r.

09.02.2021r.

16.02.2021r.

23.02.2021r.

02.03.2021r.

09.03.2021r.

16.03.2021r.

23.03.2021r.

02.04.2021r.

09.04.2021r.

16.04.2021r.

23.04.2021r.

15.40-17.10(2h)

15.15-16.45(2h)

16.00-16.45

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

Warsztaty naukowe z geografii 20.01.2021r.

27.01.2021r.

03.02.2021r.

10.02.2021r.

17.02.2021r.

24.02.2021r.

03.03.2021r.

10.03.2021r.

17.03.2021r.

24.03.2021r.

07.04.2021r.

14.04.2021r.

21.04.2021r.

28.04.2021r.

14.55-16.25(2h)

14.55-16.25(2h)

14.55-15.40

14.55-15.40

14.55-15.40

14.55-15.40

14.55-15.40

14.55-15.40

14.55-15.40

14.55-15.40

14.55-15.40

14.55-15.40

14.55-15.40

14.55-15.40

Zajęcia wyrównawcze z matematyki 18.01.2021r.

25.01.2021r.

01.02.2021r.

08.02.2021r.

15.02.2021r.

22.02.2021r.

01.03.2021r.

08.03.2021r.

15.03.2021r.

22.03.2021r.

12.04.2021r.

19.04.2021r.

26.04.2021r.

14.00 –15.30

14.00 – 15.30

14.00 – 14.45

14.30 – 15.15

14.00 – 14.45

14.00 – 14.45

14.00 – 14.45

14.00 – 14.45

14.00 – 14.45

14.00 – 14.45

14.00 – 14.45

14.00 – 14.45

14.00 – 15.30

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego 22.01.2021r.

26.01.2021r.

02.02.2021r.

09.02.2021r.

16.02.2021r.

23.02.2021r.

02.03.2021r.

09.03.2021r.

16.03.2021r.

23.03.2021r.

13.04.2021r.

20.04.2021r.

27.04.2021r.

16.00-17.30(2h)

14.00-15.30(2h)

14.00-14.45

14.00-14.45

14.00-14.45

14.00-14.45

14.00-14.45

14.00-14.45

14.00-14.45

14.00-14.45

14.00-14.45

14.00-14.45

14.00-15.30(2h)

Doradztwo zawodowe 25.01.2021r.

01.02.2021r.

08.02.2021r.

15.02.2021r.

22.02.2021r.

01.03.2021r.

08.03.2021r.

15.03.2021r.

22.03.2021r.

29.03.2021r.

12.04.2021r.

19.04.2021r.

26.04.2021r.

18.00 – 19.30

15.00 – 16.30

15.00 – 16.30

15.00 – 16.30

15.00 – 16.30

15.00 – 16.30

15.00 – 16.30

15.00 – 16.30

15.00 – 16.30

15.00 – 16.30

15.00 – 16.30

15.00 – 16.30

15.00 – 16.30

  

Harmonogram wsparcia kwiecien-zdalnie

 

Nazwa i adres szkoły
Nazwa rodzaju wsparcia

Data

Godziny wsparcia
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych

im .F. Chopina

w Żychlinie

 

Żychlin, ul.Parkowa2

 62-571 Stare Miasto

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 20.04.20

27.04.20

14.00 – 15.30

14.00 – 15.30

Zajęcia socjoterapeutyczne 03.04.2020r.

17.04.2020r.

24.04.2020r.

14.00-15.30

14.00-14.45

14.00-14.45

Zajęcia psychoedukacyjne 03.04.2020r.

17.04.2020r.

24.04.2020r.

15.30-17.00

14.45-15.30

14.45-15.30

Koło zainteresowań

z fizyki

08.04.2020r.

15.04.2020r.

22.04.2020r.

13.10-14.40

13.10-13.55

13.10-13.55

Warsztaty naukowe z geografii 01.04.2020r.

08.04.2020r.

15.04.2020r.

22.04.2020r.

14.00-14.45

14.45-15.30

14.00-14.45

14.00-14.45

Zajęcia wyrównawcze z matematyki 03.04.2020r.

06.04.2020r.

17.04.2020r.

24.04.2020r.

8.00-8.45

14.00-14.45

8.00-8.45

8.00-8.45

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego 16.04.2020r.

23.04.2020r.

29.04.2020r.

30.04.2020r.

14.00-14.45

14.00-14.45

14.45-15.30

14.00-14.45

 

Harm. wsp. kwiecien-zdalnie Doradztwo

 


Nazwa i adres szkoły

Nazwa rodzaju wsparcia

Data

Godziny wsparcia
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych

im .F. Chopina

w Żychlinie

 

Żychlin, ul.Parkowa2

 62-571 Stare Miasto

Doradztwo zawodowe 20.04.2020r.

21.04.2020 r.

20.04.2020r.

27.04.2020r.

28.04.2020r.

29.04.2020r.

15.30 – 17.00

15.00 – 16.30

15.00 – 16.30

15.30 – 17.00

15.00 – 16.30

15.30-17.00

 

facebook

youtube

instagram
274225865 4983986018324116 7077637840486135471 n