• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony 
 • Facebook :
 • 800px Facebook f logo 2019

Bez tytułu

 

Głównym celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji przez 52 uczniów poprzez udział w stażach, kursach i doradztwie edukacyjno-zawodowym, uzupełnienie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji 4 nauczycieli i doposażenie 2 pracowni w ZSEU w Żychlinie

Okres realizacji:  1 maja 2020 r. – 30 września 2022 r.

Wartość projektu: 481.600,81 zł, w tym dofinansowanie 433.440,72 zł

Realizowane działania:

 • wyposażenie pracowni spedycji i pracowni organizacji reklamy,
 • organizacja 6 kursów (grafika komputerowa, profesjonalne umiejętności sprzedaży, umiejętności skutecznej prezentacji, magazynier z obsługą wózków widłowych, negocjacje, język angielski zawodowy dla spedytora) dla 60 uczniów
 • organizacja studiów podyplomowych (z doradztwa z coachingiem, zarządzania procesami logistycznymi i grafiki komputerowej) i kursu z kompetencji zawodowych przewoźnika CPC dla łącznie 4 nauczycieli,
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe w tym laboratorium wsparcia kompetencji miękkich dla 60 uczniów,
 • staże zawodowe dla 40 uczniów.

Kontakt:
Koordynator projektu

Magdalena Baranek                                                                                   Katarzyna Hryciuk
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                       e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 63 2442553 , 63 2442663

Zakończono rekrutację na kursy dla uczniów w ramach projektu „Kieruj się na wiedzę – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie„. Wyniki rekrutacji dostępne są w biurze projektu.

Zakończono rekrutację studia podyplomowe i kurs dla nauczycieli w ramach projektu „Kieruj się na wiedzę – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie„. Wyniki rekrutacji dostępne są w biurze projektu. 

Rekrutacja dla uczniów

A.Regulamin rekrutacji uczniów.doc

B.BZałącznik nr1Formularz zgłoszenia do zgłoszenia udziału w projekcieucznia.doc

CZałącznik nr.2Formularz rekrutacyjny dla  uczniów projektu.doc

D.Załącznik nr.3 Deklaracja uczesnictwa w stażu zawodowym-2-1.doc

E.Oświadczenie uczestnika projektu.docx

FRezygnacja uczestnicta-uczeń.docx

G.Wniosek o zwrot koszt kosztu dojazdu.docx

H.Wzór protokołu rekrutacji ucznia.docx

I Załącznik nr.8 Formy wsparcia.docx

J.Załącznik nr.9 Lista rankingowa uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie.doc

K.Załącznik nr.10 Lista rezerwowych uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie.docx 

 

 DOKUMENTY STAŻ 2022 - REKLAMA 

 

dokument_potwierdzający_odbycie_stażu.docx

oświadczenie_BHP.docx

Program_stażu_REKLAMA.docx

Regulamin_udziału_w_stażach_zawodowych.docx

Załącznik_nr_1_Wniosek_o_refundację_pracodawcy_dodatku.docx

Załącznik_nr_2_Kryteria_oceny_stażu_zawodowego1.docx

Załącznik_nr_3_-_Lista_obecności.docx

Załącznik_nr_4_Wzór_umowy_o_staż.docx

 

 

Harmonogram z zajęć doradztwa zawodowego 

 EDYCJA 1 

harmonogram-Magdalena-Baranek-listopad-2020R.doc

harmonogram Magdalena Baranek grudzień2020r

harmonogram Magdalena Baranek styczeń 2021r

harmonogram Magdalena Baranek LUTY 2021r

…………………………………………………………………… 

harmonogram  JOANNA GADOMSKA- listopad

harmonogram-JOANNA-GADOMSKA-grudzień.doc

Lista-obecności-JOANNA-GADOMSKA-styczeń.doc

harmonogram-JOANNA-GADOMSKA-luty.doc 

 

 

EDYCJA 2 

Harmonogramy zajęć

 Magdalena Baranek

Plan_zajęć_Kurs_Prezentacja.docx

Plan_zajęć_Kurs_Prezentacja_maj.docx

Plan_zajęć_z_doradztwa_zawodowego_kwiecień_22.docx

Plan_zajęć_z_doradztwa_zawodowego_maj_MB.docx

Elżbieta Sell

Plan_zajęć_z_doradztwa_zawodowego_kwiecień_22.doc

Plan_zajęć_z_doradztwa_zawodowego_maj_2.docx

 Katarzyna Hryciuk 

harmonogram-katarzyna_hryciuk_negocjacje_2022.doc

harmonogram-katarzyna_hryciuk_negocjacje_maj_2022.docx

Szymon Ludwin

harmonogram-szymon_ludwin_język_angielski_2022.doc

Agnieszka Mirecka - Katulska

harmonogram-agnieszka_katulska_język_angielski_2022.doc

 

 

 1. Ogłoszenia o zamówieniu na usługi spoeczneZSU.082.7.2020.pdf 
 2. Załącznik nr1Ogłoszenia szczegółowy  opis przedmiotu zamówienia.pdf 
 3. Załącznik nr.1do formularza wykluczenie oferty z postępowania.docx 
 4. Załącznik nr1 do formularza wykluczenie oferty z postępowania.pdf
 5. Załącznik nr2 do formularza Ofert grupa kapitałowa.docx
 6. Załącznik nr.2 do formularzaOfert grupa kapitałowa.pdf
 7. Załącznik nr.2 do ogłoszenia formularz Oferty-1.docx
 8. Załączniknr.2 do ogłoszenia formularz Oferty-1.pdf
 9. Załącznik nr.3 do formularza ofertyposiadanie uprawnień.docx
 10. Załącznik nr.3 do formularza oferty posiadanie uprawnień.pdf
 11. Załącznik nr.3 do ogłoszenia wzór umowydocx
 12. Załącznik nr.3 do ogłoszenia wzzór umowy.pdf
 13. Załącznik nr.4 do ogłoszenia wzór pełnomocnictwa.docx
 14. Załącznik nr.4 do ogłoszenia wzór pełnomocnnictwa.pdf
 15. Załącznik nr.5 do formularza oferty zaległości wobec ZUS i US.docx
 16. Załącznik nr.5 do formularza oferty zaległości wobec ZUS i US.pdf
 17. Załącznik nr.6 do formularza oferty wykaz uslug
 18. Załącznik nr,6 do formularza oferty wykaz usług.pdf
 19. Załacznik nr.7 do formularza oferty wykaz osób.docx
 20. Załącznik nr.7 do formularza oferty wykaz osób.pdf
 21. Unieważniienie postępowania ZSEU.082.6.2020.pdf

Zapytanie_ofertowe + załączniki.pdf

zał._nr_2.docx

Zał._Nr_4.docx

 

Informacja z otwarcia ofert.pdf 

 

Zapytanie ofertowyZSU.082.4.2020 z zał 1,2 (1).pdf

Zał nr.2 do zapytania ofertowego ZSU.082.4.2020- Wzór oferty (1).doc 

Klauzura informacyjna o RODO (1).doc 

Zapytanie ofertowyZSU.082.4.2020 z zał 1,2 (2).pdf 

Klauzura informacyjna o RODO (2).doc 

 

 

Zestawienie wsparciu podczas I edycji projektu „Kieruj się na wiedzę wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie

Lp.

Nazwa wsparcia

Liczba uczniów

1

Doradztwo zawodowe

30

2

Magazynier z obsługą wózków widłowych

5

3

Negocjacje

5

4

Język angielski w spedycji

14

5

Grafika komputerowa

5

6

Profesjonalne umiejętności sprzedaży

5

7

Umiejętności skutecznej prezentacji

5

8

Staż zawodowy

20

 

Wyniki rekrutacji do edycji II dostępne w biurze projektu

facebook

youtube

instagram
274225865 4983986018324116 7077637840486135471 n