• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony 
 • Facebook :
 • 800px Facebook f logo 2019

„Od producenta do konsumenta” – innowacja pedagogiczna

Nauczyciel prowadzący: Elżbieta Sell

Innowacja realizowana była w okresie od 15.10.2015r. do 31.05.2016r.

Była to innowacja metodyczno-organizacyjna. Przeprowadzona została w klasie II technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz II technikum agrobiznesu.

Cele innowacji:

– wzrost kompetencji interdyscyplinarnych i umiejętności praktycznych uczniów,

– ukierunkowanie młodzieży na twórczość i kreatywność,

– podniesienie umiejętności współpracy w grupie oraz dzielenia się wiedzą.

W projekcie uczniowie z klasy II TŻiUG oraz II TA utworzyli sześć grup projektowych. Analizie i ocenie poddane zostały trzy grupy surowców: mleko i sery oraz mięso wieprzowe i wołowe – od produkcji surowca do jego przetworzenia.

Grupy z TŻiUG przygotowywały tematykę związaną z oceną towaroznawczą surowców oraz ich zastosowaniem do sporządzania potraw i napojów. Grupy z TA przygotowywały informację na temat tych surowców od strony producenta. Grupy przygotowywały prezentacje z badanej tematyki i przedstawiały je na lekcjach otwartych. W lekcjach otwartych brali udział uczniowie z klasy I, III TŻiUG oraz I TA.

Celem sprawdzenia prezentowanej wiedzy grupy projektowe przygotowywały dla uczestników krótkie konkursy.

Kolejnym etapem była wymiana wiedzy i umiejętności na zajęciach w pracowni gastronomicznej, gdzie uczniowie sporządzali potrawy z surowców, które zostały poddane ocenie towaroznawczej i omówione pod katem ich wyprodukowania. Producenci żywności (klasa II technikum agrobiznesu) podzielili się wiedzą na temat wpływu rasy i żywienia na jakość surowca.

Uczniowie analizowali i wyciągali wnioski na temat wpływu hodowli na jakość badanych surowców, doboru odpowiednich metod i technik do sporządzania potraw czy napojów.

To były ciekawe zajęcia, na których uczniowie utrwalali zdobytą wcześniej wiedzę, dzielili się wiedzą i umiejętnościami, uczyli się pracować w grupie.

facebook

youtube

instagram
274225865 4983986018324116 7077637840486135471 n