• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • ikona resetu interlinii
  • ikona większej interlinii+
  • Kontrast:
  • ikona włączania kontrastu
  • ikona wyłączania kontrastu
  • Mapa strony:
  • ikona mapa strony

Osoby odpowiedzialne: Maria Romańczuk, Elżbieta Sell

Innowacja jest realizowana od 15.10.2016r. i potrwa do 31.05.2017r.

Jest to innowacja metodyczno-organizacyjna.Przeprowadzana jest w klasie I technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum hotelarskim.

Celem głównym jest transfer wiedzy z fizyki do technologii gastronomicznej.

Cele szczegółowe:

Rozbudzanie i rozwijanie myślenia naukowo-badawczego.
Doskonalenie logicznego myślenia.
Ukierunkowanie młodzieży na twórczość i kreatywność.
Umiejętność współpracy w grupie oraz dzielenia się wiedzą.
Podniesienie jakości kształcenia ogólnego i zawodowego.
Utrwalenie wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej.
W ramach innowacji przeprowadzone zostały lekcje otwarte i warsztaty o następującej tematyce:

Jak drukuje drukarka 3D?
Co ma piernik do fizyki?
Test interdyscyplinarny. 

 

 

 DSCN3161 CopyDSCN3167 Copy

facebook

youtube