• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • ikona resetu interlinii
  • ikona większej interlinii+
  • Kontrast:
  • ikona włączania kontrastu
  • ikona wyłączania kontrastu
  • Mapa strony:
  • ikona mapa strony

Nauczyciele prowadzący: Joanna Gadomska, Ewa Wallis,

Innowacja realizowana jest w okresie: wrzesień 2016 – kwiecień 2018

Jest to innowacja metodyczno-organizacyjna.

Realizowana jest przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego .

 

Głównym celem innowacji jest poszerzenie wiedzy uczniów o nowe zagadnienia z zakresu matematyki, biologii, chemii i geografii oraz ukazanie korelacji wieloprzedmiotowej, dzięki uczestnictwu w licznych warsztatach, szkoleniach i wycieczkach. Realizowana innowacja okazała się świetnym sposobem na pokazanie uczniom, iż wiedza matematyczna przydaje się w lepszym zrozumieniu wielu procesów biologicznych. Podczas licznych warsztatów, uczniowie rozwiązują zadania na kartach pracy, ćwiczyli umiejętność poprawnego rozwiązywania określonych typów problemów pojawiających się w arkuszu maturalnym, a także kształcili umiejętność czytania poleceń i zwracania szczególnej uwagi na znajdujące się w pytaniach czasowniki operacyjne, takie jak „uzasadnij”, „porównaj”, „podaj”, „wykaż” i „wyjaśnij”.

facebook

youtube