• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony 
 • Facebook :
 • 800px Facebook f logo 2019

Termin realizacji: wrzesień 2017r. – czerwiec 2018r.

Rodzaj innowacji: metodyczno-organizacyjno-programowa

Nauczyciele prowadzący: Agnieszka Rogalska, Monika Kieliszak, Krzysztof Doleżko, Joanna Sobczak, Ewelina Jankowska, Anna Walkowiak, Ewa Pietrzak, Joanna Gadomska, Agnieszka Marciniak

Innowacja realizowana jest dzięki projektowi, który zwyciężył w Ogólnopolskim Konkursie „Lekcja z SITA”, organizowanym przez Głos Nauczycielski i firmę SITA. Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji językowych wśród uczniów głównie w zakresie rozumienia tekstów słuchanych i konstruowania wypowiedzi. Szkoła dysponuje pracownią językową powstałą na potrzeby projektu, w której znajduje się 16 stanowisk do nauki metodą SITA.

W ramach innowacji pedagogicznej powstało 6 grup językowych, które realizują zajęcia metodą SITA jako obowiązkowe. W grupach prowadzone są zajęcia z  języka angielskiego na poziomie podstawowym oraz zajęcia z języka angielskiego zawodowego dla klasy 4 Technikum Reklamy. Poza tym odbywają się zajęcia dodatkowe w następujących grupach: język niemiecki podstawowy oraz średnio zaawansowany dla uczniów z internatu, zajęcia ekologiczno-językowe dla klasy 3 LO, zajęcia relaksacyjne dla uczniów zaangażowanych w szkolny teatr „Kreska”, zajęcia relaksacyjne dla pracowników szkoły oraz dla samorządowców z Organu Prowadzącego.

Cele główne:

 • wzrost umiejętności sprawnego komunikowania się w języku obcym;

 • pogłębianie ogólnej wiedzy językowej; wzbogacanie słownictwa;

 • rozwijanie w uczniach poczucia wiary we własne możliwości;

 • podnoszenie motywacji do nauki;

 • uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się;

 • rozwijanie umiejętności koncentracji i skupienia

facebook

youtube

instagram
274225865 4983986018324116 7077637840486135471 n