• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony 
 • Facebook :
 • 800px Facebook f logo 2019

INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
I JĘZYKA NIEMIECKIEGO

„ALE MEKSYK!”

 

Rodzaj innowacji: metodyczna

Innowacja pedagogiczna z zakresu języka angielskiego i niemieckiego skierowana jest do uczniów ZSEU w Żychlinie, którzy chcą nawiązać kontakt mailowy z uczniami ze szkoły Colegio Aleman Alexander von Humboldt w Meksyku. Będą oni prowadzili korespondencję w języku niemieckim, opisując między innymi siebie, swoją rodzinę i znajomych, zwyczaje świąteczne, kraj, w którym mieszkają, szkołę. Głównym założeniem jest umożliwienie komunikowania się z ludźmi z innego kraju: rozumienie ich i przekazywanie im informacji. Poprzez kontakt elektroniczny uczniowie będą realizować wymagania edukacyjne i doskonalić umiejętności korzystania z komputera i Internetu.  Efektem finalnym będzie stworzenie przez uczniów naszej szkoły  prezentacji multimedialnej w języku angielskim, w której przedstawią swojego internetowego znajomego i zaprezentują go klasie. Takie działania sprawią, że uczniowie będą mieli większą motywację do nauki angielskiego
i niemieckiego, nabiorą pewności siebie i przekonają się, że nauka języków obcych poszerza ich horyzonty, jest sposobem zawierania nowych znajomości, spędzania czasu wolnego, poznawania innych kultur oraz sposobu życia innych ludzi. Innowacja pedagogiczna będzie prowadzona od lutego do czerwca 2017 roku.

Wprowadzenie w naszej szkole innowacji pedagogicznej z języka angielskiego
i niemieckiego podyktowane jest chęcią stworzenia uczniom różnych możliwości nauki języków obcych, które w dzisiejszych czasach są istotnym elementem rozwoju intelektualnego uczniów. Dominującym językiem jest język angielski, jednak rozwijający się w szybkim tempie świat wymaga od współczesnego młodego człowieka opanowanie co najmniej jeszcze jednego języka obcego. Wśród naszych uczniów widzimy również chęć i zapotrzebowanie na sprawne i swobodne posługiwanie się językami obcymi.

Prowadzenie korespondencji pozwoli uczniom w przyjemny sposób utrwalić słownictwo niezbędne do komunikacji. Spodziewanym efektem innowacji jest również umiejętność swobodnej wypowiedzi pisemnej ucznia oraz pewność siebie i otwartość w procesie komunikowania się w języku obcym.

facebook

youtube

instagram
274225865 4983986018324116 7077637840486135471 n