• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony 
 • Facebook :
 • 800px Facebook f logo 2019

PLAN KURSU KWALIFIKACYJNEGO – RL.04  Prowadzenie produkcji rolniczej

W ROKU SZKOLNYM 2020/21  SEMESTR I

 UWAGA!

ZAJĘCIA SŁUCHACZY KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

ZAPLANOWANE W DNIACH 15-16-17.10.2020

ODBĘDĄ SIĘ 8-9-10.10.2020R. 

 

                                                   PLAN KURSU KWALIFIKACYJNEGO – ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

 W ROKU SZKOLNYM 2020/21 

 

SEMESTR II

Termin

 

Przedmiot

Termin

 

Przedmiot

Zjazd I

 

Zjazd VII

 

21.012021 godz. 16:00 – 20:05

Zaj. prod . rośl. – 4 godz.

24.03.2021 godz. 16 – 20:05

Prod. zwierz. – 5 godz.

22.01.2021 godz. 16:00 – 20:05

 

PDG – 5 godz.

25.03.2021 godz. 16 – 20:05

Zaj. z techn. – 5 godz.

23.01.2021 godz. . 8:40 – 12:50

Przepisy ruchu drogowego – 5 godz.

26. 03.2021 godz. 16 – 20:05

Zaj. prod. zwierz. – 5 godz.

23.01.2021 godz. 13:00 – 16:20

Techn. w  roln – 4 godz.

27.03.2021 godz. 8:40 – 11:55

Zaj. prod rośl. – 4 godz

24.01.2021 godz. 16:30 – 18:45

 Zaj. z techn. w roln. –  3 godz.

27.03.2021 godz.  12:10 – 15:25

Prod. zwierz.– 4 godz

 

 

27.03.2021 godz.   15:30 – 18:45

Zaj. prod zwierz.. – 4 godz

Zjazd II

 

Zjazd VIII

 

27.01.2021 godz. 16 -20:05

JOZ  – 5godz

08.04.2021 godz. 16 – 20:05

Stos. środków ochr. rośl. -5 godz,

28.01.2021 godz. 16:00 – 20:05

 Prod. zwierz.  – 5godz.

09.04.2021 godz. 16 – 20:05

Prod. zwierz. – 5 godz

29.01.2021 godz. 16:00 – 20:05

Prod rośl.  – 5godz

10.04.2021 godz. 8:40 – 11:55

Zaj.  prod zwierz. – 4 godz

30.01.2021 godz. . 8:40 – 12:50

Zaj. prod. zwierz.  – 5 godz

10.04.2021 godz.  12:10 – 13:35

Techn. w roln. – 2 godz.

30.01.2021 godz.  13:10 – 18:45

Obsługa środków techn.– 7godz

10.04.2021 godz.   13:40 – 18:45

Obsługa środków techn.– 6godz.

 

 

 

 

Zjazd III

 

Zjazd IX

 

10.02.2021 godz. 16 – 20:05

Przepisy ruchu drogowego – 5 godz.

14.04.2021 godz. 16 – 20:05

Zaj. z prod.  rośl. – 5 godz.

11.02.2021 godz. 16 – 20:05

Prod rośl. – 5 godz

15.04.2021 godz. 16 – 20:05

Stos. środków ochr. rośl. -5 godz,

12.02.2021 godz. 16 – 20:05

PDG -5 godz.

16.04.2021 godz. 16 – 20:05

Zaj. z prod. zwierz. – 5 godz.

13.02.2021 godz. 16 – 20:05

Prod. rośl. – 5 godz.

17.04.2021 godz. 8:40 – 11:55

Techn. w roln. – 4 godz.

13.02.2021 godz. 8:40 – 13:45

Techn. w roln – 6 godz.

17.04.2021 godz.  12:10 – 16:15

Zaj. z techn.– 5 godz.

13.02.2021 godz.  13:50 – 18:45

Zaj. z  techn.– 6godz

17.04.2021 godz.   16:20 – 17:55

Prod. rośl. – 2 godz.

Zjazd IV

 

Zjazd X

 

24.02.2021 godz. 16 – 20:05

Zaj. z prod. rośl. – 5 godz.

 

 

25.02.2021 godz. 16 – 20:05

Zaj. z techniki – 5 godz.

21.04.2021 godz. 16 – 20:05

Stos. środków ochr. rośl -5 godz,

26.02.2021 godz. 16 – 20:05

Zaj. z prod. zwierz.. – 5 godz.

22.04.2021 godz. 16 – 20:05

Zbyt prod. rolnych -5 godz.

27.02.2021 godz. 8:40 – 13:45

Techn. w roln – 6 godz

23.04.2021 godz. 16 – 20:05

Zaj. z prod. rośl.. – 5 godz.

27.02.2021 godz. 13:50 – 18:45

Zaj. z prod. rośl. – 6 godz.

24.04.2021 godz. 8:40 – 12:55

Prod. zwierz. – 5 godz.

 

 

24.04.2021 godz.  13:10 – 15:35

Zaj. z prod. zwierz. – 3 godz

Zjazd V

 

Zjazd XI

 

03.03.2021 godz. 16 – 20:05

Techn. w roln.– 5godz.

05.05.2021 godz. 16 – 20:05

Zaj. z techn.– 5godz.

04.03.2021 godz. 16 – 20:05

Zbyt prod. rolnych-5 godz.

06.05.2021 godz. 16 – 20:05

Zaj. z prod. zwierz. -5 godz.

05.03.2021 godz. 16 – 20:05

Prod. zwierz. – 5 godz.

07. 05.2021 godz. 16 – 20:05

Prod. zwierz. – 5 godz

06.03.2021 godz. 8:40 – 13:40

Zaj. prod rośl. – 6 godz

08.05.2021 godz. 8:40 – 14:35

Zaj. z  techn.– 7godz.

06.03.2021 godz.   13:45 – 18:45

Zaj. z prod zwierz.– 6 godz.

08.05.2021 godz.  14:40 – 18:45

Techn. w roln. – 5 godz.

 

 

 

 

Zjazd VI

 

 

Zjazd  XII

 

17.03.2021 godz. 16 – 20:05

Prod. rośl.– 5 godz

19.05.2021 godz. 16 – 20:05

Zaj. z techn.– 5 godz.

18.03.2021 godz. 16 – 20:05

Stos. środków ochr. rośl. -5 godz,

20.05.2021 godz. 16 – 20:05

 Zbyt prod. rolnych – 5 godz.

19.03.2021 godz. 16 – 20:05

Zbyt prod. rolnych– 5 godz.

21.05.2021 godz. 16 – 20:05

Zaj.  z prod rośl. – 5godz

20.03.2021godz. 8:40 – 11:55

Zaj. prod. rośl.– 4 godz.

22.05.2021 godz. 8:40 – 11:55

Zaj. prod. zwierz.– 4 godz.

20.03.2021 godz.  12:10 – 15:25

Techn. w roln. – 4 godz.

22.05.2021 godz.  12: 10 – 13:50

Zaj. z prod. rośl. – 2 godz.

20.03.2021 godz.   15:30 – 18:45

Zaj. z techn.– 4godz.

22.05.2021 godz.  13: 55 – 17:05

Zaj. z techn.– 4 godz.

 

 

      PLAN KURSU KWALIFIKACYJNEGO EKA.07 PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCIROK SZKOLNY 2020/21 

 

SEMESTR II

Termin

 

Przedmiot

Termin

 

Przedmiot

Zjazd I

 

Zjazd VII

 

 20.01.2021 godz. 16 – 20:05

Podstawy prowadz. rachun. finans. – 5 godz.

23.03.2021 godz. 16 – 20:05

Podstawy prowadz rachun. finans. – 5 godz.

21.01.2021 godz. 16 – 20:05

Sprawozdawczość i analiza finas – 5 godz

24.03.2021 godz. 16 – 20:05

Podstawy prowadz rachun. finans. – 5 godz.

 

22.01.2021 godz. 16 – 20:05

 

Dział. . gospod. w branży ekonom – 5godz

25.03.2021 godz. 16 – 20:05

Sprawozdawczość i analiza finas – 5 godz.

23.01.2021 godz. 8:40 – 10:10

 

 

JOZ – 2godz.

26. 03.2021 godz. 16 – 20:05

Systemy komputerowe w rach. – 5 godz.

23.01.2021 godz. 10:15 – 13:40

Systemy komputer. w rachunk. – 4 godz.

27.03.2021 godz. 8:40 – 13:45

Rachunk. przeds.

w prakt. gospod. -6 godz                                                         

 

 

23.01.2021 godz. 13:45 – 17:10

 

Rachunk. przeds. w prakt. gospod. -4 godz                                                          

27.03.2021 godz.  13:50 – 18:45

Systemy komputer. w rachunk. – 6 godz

 

Zjazd II

 

 

             Zjazd VIII

 

07.04.2021 godz. 16 – 20:05

 

Systemy komputerowe w rach. – 5 godz.

29.01.2021 godz. 16: – 17:35

 

OMZ – 2 godz.

 

08.04.2021 godz. 16 – 20:05

Podstawy prowadz rachun. finans. – 5 godz.

29.01.2021 godz. 17:40: – 19:15

KPS – 2godz.

09.04.2021 godz. 16 – 20:05

Sprawozdawczość i analiza finas – 5 godz.

30.01.2021 godz. 8:40 – 13:40

Rach. przeds. w prakt.  -6 godz                                                          

10.04.2021 godz. 8:40 – 13:45

Systemy komp. w rach. – 6godz.

30.01.2021 godz. 13:50 – 18:45

 Systemy komputer. w rachunk. – 6 godz

10.04.2021 godz.  13:50 – 18:45

Rachunk.  przeds. w prakt. gospod. -6 godz                                                          

 

                       Zjazd III

 

Zjazd IX

 

10.02.2021 godz. 16 – 20:05

 Podstawy prowadz rachun. finans. – 5 godz.

13.04.2021 godz. 16 – 20:05

Sprawozdawczość i analiza finas – 5 godz.

11.02.2021 godz. 16 – 20:05

Rachunk. przeds. 

w prakt. gospod  – 5 godz.

14.04.2021 godz. 16 – 20:05

Podstawy prowadz rachun. finans. – 5 godz.

 

12.02.2021 godz. 16 – 20:05

 

Sprawozdawczość i analiza finas – 5 godz.

15.04.2021 godz. 16 – 20:05

Sprawozdawczość i analiza finas – 5 godz.

13.02.2021 godz. 8:40 – 13:45

Rachunk. przeds.

w prakt. gospod. -6 godz                                                         

16.04.2021 godz. 16 – 20:05

Systemy komputerowe w rach. – 5 godz.

13.02.2021 godz. 13:50 – 18:45

 Systemy komputer. w rachunk. – 6 godz

17.04.2021 godz. 8:40 – 13:45

Rachunk. przeds.

w prakt. gospod. -6 godz                                                         

 

 

 

17.04.2021 godz.  13:50 – 18:45

Systemy komputer. w rachunk. – 6 godz

Zjazd IV

 

Zjazd X

 

23.02.2021 godz. 16 – 20:05

Rachunk. przeds.

w prakt. gospod. -5 godz                                                         

20.04.2021 godz. 16 – 20:05

Podstawy prowadz rachun. finans. – 5 godz.

24.02.2021 godz. 16 – 20:05

PDG – 5 godz.

21.04.2021 godz. 16 – 20:05

Podstawy prowadz rachun. finans. – 5 godz.

25.02.2021 godz. 16 – 20:05

Sprawozdawczość i analiza finas – 5 godz.

22.04.2021 godz. 16 – 20:05

Sprawozdawczość i analiza finas – 5 godz.

26.02.2021 godz. 16 – 20:05

Systemy komputerowe w rach. – 5 godz.

23.04.2021 godz. 16 – 20:05

Systemy komputerowe w rach. – 5 godz.

27.02.2021 godz. 8:40 – 13:45

Rachunk. przeds.

w prakt. gospod. -6 godz                                                          

24.04.2021 godz. 8:40 – 13:45

Rachunk. przeds.

w prakt. gospod. -6 godz                                                         

27.02.2021 godz. 13:50 – 18:45

Systemy komputer. w rachunk. – 6 godz

24.04.2021 godz.  13:50 – 18:45

Systemy komputer. w rachunk. – 6 godz

Zjazd V

 

Zjazd XI

 

02.03.2021 godz. 16 – 20:05

Sprawozdawczość i analiza finas – 5 godz

 

 

03.03.2021 godz. 16 – 20:05

Podstawy prowadz rachun. finans. – 5 godz.

05.05.2021 godz. 16 – 20:05

Podstawy prowadz rachun. finans. – 5 godz.

04.03.2021 godz. 16 – 20:05

Sprawozdawczość i analiza finas – 5 godz.

06.05.2021 godz. 16 – 20:05

Sprawozdawczość i analiza finas – 5 godz.

05.03.2021 godz. 16 – 20:05

Rachunk. przeds. w prakt. gospod. -5 godz                                                          

07. 05.2021 godz. 16 – 20:05

Systemy komputerowe w rach. – 5 godz.

06.03.2021 godz. 8:40 – 13:45

Rachunk. przeds. w prakt . gospod. -6 godz                                                         

 

08.05.2021 godz. 8:40 – 13:45

Rachunk. przeds.w prakt.gospod. -6 godz                                                         

 

06.03.2021 godz.  13:50 – 18:45

Systemy komputer. w rachunk. – 6godz

08.05.2021 godz.  13:50 – 18:45

Systemy komputer. w rachunk. – 6 godz

Zjazd VI

 

Zjazd  XII

 

 

 

16.03.2021 godz. 16 – 20:05

Rachunk. przeds. w prakt. gospod. -5 godz                                                         

 

18.05.2021 godz. 16 – 20:05

Rachunk. przeds.w prakt.gospod. -5 godz                                                          

17.03.2021 godz. 16 – 20:05

Podstawy prowadz rachun. finans. – 5 godz.

19.05.2021 godz. 16 – 20:05

Podstawy prowadz rachun. finans. – 5 godz.

18.03.2021 godz. 16 – 20:05

Sprawozdawczość i analiza finas – 5 godz.

20.05.2021 godz. 16 – 17:35

20.05.2021 godz. 17:40-18:25

Spraw. i analiza finas – 2 godz.

Podst. prow. rach -1 godz.

19.03.2021 godz. 16 – 20:05

Rachunk. przeds.

w prakt. gospod. -5 godz                                                         

21.05.2021 godz. 16 – 20:05

Systemy komputerowe w rach. – 5 godz.

20.03.2021godz. 8:40 – 13:45

Rachunk. przeds.

w prakt. gospod. -6 godz                                                         

 

22.05.2021 godz. 8:40 – 13:45

Rachunk. przeds.

w prakt. gospod. -6 godz                                                          

 

20.03.2021 godz.  13:50 – 18:45

Systemy komputer. w rachunk. – 6 godz

22.05.2021 godz.  13:50 – 18:45

Systemy komputer. w rachunk. – 6 godz

 

 

 

PLAN KURSU KWALIFIKACYJNEGO

ROL.05 ORGANIZACJA I PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA W AGROBIZNESIE

 ROK SZKOLNY 2020/21

SEMESTR II

 

Termin

 

Przedmiot

Termin

 

Przedmiot

Zjazd I

 

Zjazd VIII

 

22.01.2021 godz. 16:00 – 18:15

Prac. przetw. rolno – spoż – 3 godz

09.04.2021 godz. 16: – 18:15

Rach. i admin.– – 3 godz.

23.01.2021 godz. . 18:25 – 20:05

 Przetw. rolno – spoż – 2godz.

09.04.2021 godz. 18:15: – 20:05

OMZ – 2 godz

23.01.2021 godz. 8:40 – 12:55

Rach. i admin.– – 4 godz.

10.04.2021 godz. 8:40 -11:55

Prac. przetw. rolno – spoż – 4 godz

23.01.2021 godz. 13:10 – 16:15

PDG  – 5 godz

10.04.2021 godz. 12:10 – 16:15

Pracownia organiz. przeds. agrobiznes.  – 5 godz

 

 

10.04.2021 godz. 16:20 – 17:55

OMZ – 2godz.

Zjazd II

 

Zjazd IX

 

29.01.2021 godz. 16:00 – 17:35

OMZ – 2 godz

16.04.2021 godz. 16: – 18:15

Rach. i admin.– – 3 godz.

29.01.2021 godz. . 17:40 – 19:15

KPS – 2 godz.

17.04.2021 godz. 18:15: – 20:05

KPS  – 2 godz

30.01.2021 godz.  8:40 – 11:05

 Przetw. rolno – spoż.   – 3 godz

18.04.2021 godz. 8:40 -11:55

Prac. przetw. rolno – spoż – 4 godz

30.01.2021 godz.  11:10 – 13:45

Prac. przetw. rolno -spożywcz. – 3 godz

18.04.2021 godz. 12:10 – 16:15

Pracownia organiz. przeds. agrobiznes.  – 5 godz

30.01.2021 godz. 13:50 – 16:15

Pracownia organiz. przeds. agrobiznes.  – 3 godz

18.04.2021 godz. 16:20 – 17:55

KPS – 2 godz.

Zjazd III

 

Zjazd X

 

12.02.2021 godz. 16: – 18:15

Prac. przetw. rolno – spoż – 3 godz

23.04.2021 godz. 16: – 18:15

OMZ– – 3 godz.

12.02.2021 godz. 18:20: – 20:05

 Przetw. rolno – spoż – 2godz.

23.04.2021 godz. 18:15: – 20:05

KPS  – 2 godz

13.02.2021 godz. 8:40 -11:55

PDG – 4 godz.

24.04.2021 godz. 8:40 -11:55

Prac. przetw. rolno – spoż – 4 godz

13.02.2021 godz. 12:10: – 16:15

Pracownia organiz. przeds. agrobiznes.  – 5 godz

24.04.2021 godz. 12:10 – 17:00

Pracownia organiz. przeds. agrobiznes.  – 6 godz

Zjazd IV

 

 

 

26.02.2021 godz. 16: – 18:15

OMZ – 3 godz.

Zjazd X

 

26.02.2021 godz. 18:15: – 20:05

KPS – 2 godz.

07.05.2021 godz. 16: – 18:15

Rach. i admin.– – 3 godz.

27.02.2021 godz. 8:40 -11:10

Rach. i admin.– – 3 godz.

07.05.2021 godz. 18:15: – 20:05

Przetw. rolno – spoż – 2 godz

27.02.2021 godz. 12:10: – 14:35

Prac.organiz. przeds. agrobiznes.  – 3 godz

08.05.2021 godz. 8:40 -11:55

Prac. przetw. rolno – spoż – 4 godz

27.02.2021 godz. 14:40: – 16:15

JOZ – 3godz.

08.05.2021 godz. 12:10 – 16:15

Pracownia organiz. przeds. agrobiznes.  – 5 godz

Zjazd V

 

Zjazd XI

 

05.03.2021 godz. 16: – 18:15

Rach. i admin.– – 3 godz.

14.05.2021 godz. 16: – 18:15

Rach. i admin.–  – 3 godz.

05.03.2021 godz. 18:15: – 20:05

 OMZ – 2 godz.

14.05.2021 godz. 18:15: – 20:05

Prac. przetw. rolno – spoż – 2 godz

06.03.2021 godz. 8:40 -11:55

Prac. przetw. rolno – spoż – 4 godz

15.05.2021 godz. 8:40 -11:55

Prac. przetw. rolno – spoż – 4 godz

06.03.2021 godz. 12:10 – 14:35

JOZ – 3 godz.

 

15.05.2021 godz. 12:10 – 17:00

Pracownia organiz. przeds. agrobiznes.  – 6 godz

06.03.2021 godz. 14:40 – 16:15

KPS – 3 godz.

 

 

Zjazd VI

 

Zjazd XII

 

19.03.2021 godz. 16: – 18:15

Rach. i admin.– – 3 godz.

21.05.2021 godz. 16: – 18:15

Rach. i admin.–  – 3 godz.

19.03.2021 godz. 18:15: – 20:05

KPS  – 2 godz.

21.05.2021 godz. 18:20 – 20:05

Prac. przetw. rolno – spoż – 2 godz

20.03.2021 godz. 8:40 -11:55

Prac. przetw. rolno – spoż – 4 godz

22.05.2021 godz. 8:40 -17:00

Prac.organiz. przeds. agrobiznes.  – 10 godz

20.03.2021 godz.

12:10 -16:15

Prac.organiz. przeds. agrobiznes.  – 5 godz

 

 

20.03.2021 godz. 16:20 – 18:45

OMZ – 3 godz.

 

 

Zjazd VII

 

 

 

26.03.2021 godz. 16: – 18:15

Rach. i admin.– – 3 godz.

 

 

26.03.2021 godz. 18:15: – 20:05

KPS – 2 godz.

 

 

27.03.2021 godz. 8:40 -11:55

Prac. przetw. rolno – spoż – 4 godz

 

 

27.03.2021 godz. 12:10 – 16:15

Prac.organiz. przeds. agrobiznes.  – 5 godz

 

 

 

facebook

youtube

instagram
274225865 4983986018324116 7077637840486135471 n