• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • ikona resetu interlinii
  • ikona większej interlinii+
  • Kontrast:
  • ikona włączania kontrastu
  • ikona wyłączania kontrastu
  • Mapa strony:
  • ikona mapa strony

Harmonogram egzaminów w sesji styczeń – luty 2021 r.

w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. F. Chopina

w Żychlinie

Linki poniżej:

Harmonogram egzaminów w sesji styczeń

deklaracja_uczendeklaracja_uczen-1.pdf 

 

 

Lp

Nazwa zawodu

Kwalifikacja

Termin egzaminu

Ilość zda  ją  -cyh

Forma egzaminu

Skład

Komisji

1.

 

 

 

 

 

Technik agrobiznesu

331402

 

 

Technik spedytor

 

RL,03 Prowadzenie produkcji rolniczej

 

AU. 31  Organizacja  transportu oraz  obsługa klientów i kontrahentów transportu

 

RL.13

Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

 

AU. 35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

12.01

2021 r.

godz. 10

3

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Pisemna

60 min.

 

 

przewodniczący

Magdalena Śliwińska

wok

 

 

Anna Bednarska

 

ZSB Konin

 

Sala gimnastyczna

2.

 

 

 

 

Technik żywienia i usług gastronomicz -nych

 

 

Technik leśnik

 

 

 

Technik organizacji reklamy

TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicz -nych

 

RL.14

Użytkowanie zasobów leśnych

AU.30

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

12.01.

2021 r.

godz. 12

21

 

 

 

 

12

 

 

 

 

15

Pisemna

60 min.

 

przewodniczący

Piotr Rosiak – historia

 

Szymon Ludwin

j. angielski

 

 

Małgorzata Kotleszka

ZSB Konin

 

Sala gimnastyczna

3.

Technik rachunkowości

AU.65

12.01.

2021 r.

godz. 14

1

Pisemna

60 min.

 

przewodniczący

Urszula Jędrzejewska – Kamińska                   ( język polski)

 

Błażej Malanowski

 

ZSB Konin

 

Sala nr 104

 

4.

Technik spedytor

 

AU. 31 Organizacja  transportu oraz  obsługa klientów i kontrahentów transportu

11.01.

2021

Godz. 9

17

Prakty –

czna

120 min.

Monika Izydorczyk

 

przewodniczący

 

 

 

Radosław Skalski

 

ZSB Konin

 

Sala nr 104

 

5.

Technik leśnik

RL.13

Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

11.01.

2020 r.

godz. 9

7

Pisemna

120 min.

 

Monika Kieliszak

przewodniczący

 

Edyta Otremba

j.polski

 

ZSB Konin

 

Sala nr 7

 

6.

Technik żywienia i usług gastronomicz –

nych

TG. 16               Organizacja żywienia i usług gastronomicz -nych

 

11.01.

2020 r.

godz. 13

21

Prakty -czna

150 min.

 

Ewa Wilczewska

przewodniczący

 

Radosław Wypychoeski

 

ZSB Konin

 

Sala nr 9

 

 

 

7.

 

 

 

 

Technik organizacji reklamy

 

AU,30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

 

13. 01.2021

godz. 9;

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

Prakty -czna

180 min.

 

 

 

 

Jolanta Knapkiewicz

Przewodnicząca

 

Jolanta Janiak

ZSP Sompolno

 

ZSB Konin

Sala nr D

Asystent techniczny:

Justyna Arent

 

8..

 

Technik ekonomista

AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

 

 

14.01.

2021 r.

godz. 9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktyczna

180 min.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca

Ewelina Jankowska

 

 

Bartosz Woźniak

 

ZSB Konin

 

Sala nr 104

 

Asystent techniczny:

Małgorzata Małolepsza

9.

Technik organizacji reklamy

AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

 

 

 

 

 

18.01.

2021 r.

godz. 12

4

Praktycz -na

120 min.

 

Przewodnicząca

 

Kinga Łajdecka

Edyta Olszewska

ZSP Sompolno

 

Sala nr D Asystent techniczny:

Justyna Arent

 

 

 

 

10.

Technik rachunkowości

AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

18.01.

2020 r.

godz. 15

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktyczna

180 min.

 

 

Przewodnicząca

Joanna Sobczak

 

Bogusław Wardęcki

ZSB Konin

Sala nr 104

Asystent techniczny:

Małgorzata Małolepsza

 

 

 

 

11.

Technik leśnik

 

RL.14 Użytkowanie zasobów leśnych

18.01.

2021 r.

godz. 8,

 

 

 

 

18.01

godz.12,

 

 

 

18.01.

godz.16

 

 

 

19.01. 2021

 

Godz. 8

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

3

Praktycz

-na

120 min.

 

Jolanta Knapkiewicz

Przewodniczący

 

Egzaminator:

Leszek Wróbel

 

Katarzyna Hryciuk

Przewodniczący

 

 

Elżbieta Sell

Przewodniczący

 

 

 

Piotr Karczewski

Przewodniczący

 

Leszek Wróbel

Egzaminator

 

Asystent techniczny

 

Tomasz Karwacki

12

Technik agrobiznesu

331402

RL.03   Prowadzenie produkcji rolniczej

 

3

 

 

 

 

 

1

Praktycz -na

180 min.

 

Strzałkowo

 

Żychlin 03.12.2021 r.

 

 Wykaz nauczycieli ZSEU w Żychlinie

oddelegowanych do pracy w Zespołach Nadzorujących

w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im E. Kwiatkowskiego

w Koninie

w sesji styczeń – luty 2021 r. 

 

 

 

L.p

Nazwisko i imię nauczyciela

Data

Nauczany przedmiot

1

2.

Sylwia Maciejewska

Arleta Sztaba

12.01.2021

godz. 12

Przedmioty gastronomiczne

Język angielski

1.

Justyna Arent

14.01.2021

godz. 9

Przedmioty gastronomiczne

4.

5

Andrzej Midor

Krzysztof Doleżko

18.01.2021

godz. 9

Przedmioty rolnicze

Przedmioty ekonomiczne

facebook

youtube