• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony 
 • Facebook :
 • 800px Facebook f logo 2019

W dniu 24 kwietnia br. gościliśmy przedstawicielkę Państwowej Inspekcji Pracy – panią
Katarzynę Rusin – Młodszą Inspektor Pracy, która przeprowadziła dla naszych uczniów
prelekcję z zakresu Praw i obowiązków pracownika. Podczas tych zajęć uczniowie uzyskali
wiedzę z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Pani Inspektor przybliżyła uczniom informacje na temat konsekwencji spożywania napojów
alkoholowych w pracy i innych środków odurzających. Omówione zostały również zasady
postępowania w przypadku sytuacji, gdy pracownik znajdzie się pod wpływem wskazanych
środków.
W drugiej części spotkania panie: Mara Cieślak, Magdalena Szafarczyk i Agnieszka
Szmytka, przygotowały lekcję otwartą przedstawiając proaktywne postawy, zarówno w
zakresie BHP i prawa pracy. Celem tych zajęć było uwrażliwienie uczniów na jawność
zatrudnienia, znajomości praw pracowniczych i obowiązków w pracy, a także wystrzeganiu
się wyzyskowi.
Finalnym elementem spotkania, było rozdanie nagród laureatom konkursu „Pracownik – jego
prawa i obowiązki”. Konkurs ten był skierowany dla chętnych uczniów naszej szkoły i
odbywał się w dwóch etapach w miesiącu kwietniu br. W każdym z etapów, uczniowie
odpowiadali na 30 pytań testowych, związanych z tematyką konkursową. Celem konkursu
było rozwijanie współzawodnictwa pomiędzy uczniami, integrowanie środowiska szkolnego a
także pogłębianie wiedzy w zakresie Prawa pracy.
Oto laureaci:
I miejsce – Patryk Kałużny (2 TE)
II miejsce – Gabriela Antas (3 TŻ)
III miejsce – Miłosz Miszkiewicz (2 TE)
Laureaci konkursu, również Ci, którzy zajęli miejsca od 4 do 10 zostali uhonorowani
upominkami, których fundatorem było Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu
Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie, w ramach udziału
finansowego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w kosztach organizacji przedsięwzięcia.

facebook

youtube

instagram
274225865 4983986018324116 7077637840486135471 n